Werlauff§Jura

 

__________________________________________________________________________________________________________________________ 

NB.: Erik Werlauff påtager sig ikke blot advokatopgaver (gennem WERLAUFF Advokatfirma, advokatanpartsselskab), men også analyse- og responsumopgaver mv. gennem Werlauff Legal Opinion A/S. Under henvisning til de advokatetiske regler, således som disse er udformet med virkning fra den 1. juli 2019, skal det om Werlauff Legal Opinion A/S oplyses, at virksomheden ikke driver advokatvirksomhed, at virksomheden dermed ikke er omfattet af reglerne for advokatvirksomhed, og at virksomheden ikke er underlagt Advokatrådets tilsyn.

__________________________________________________________________________________________________________________________ 

ERIK WERLAUFF, professor, dr.jur., advokat med møderet for Højesteret, har lige siden 1989 arbejdet og forsket ved Aalborg Universitet. Hans primære fagområder er selskabsret, selskabsskatteret, børs- og kapitalmarkedsret, kontraktret, obligationsrettens alm. del, civilproces, kredit- og finansieringsret, fondslovgivningen og europæiske menneskerettigheder.

Erik Werlauff er rådgiver for virksomheder i juridiske spørgsmål, voldgiftsdommer m.v., ligesom han jævnligt får til opgave, at udarbejde responsa med analyse af konkrete juridiske spørgsmål.

Han ejer Werlauff Advokatfirma, advokatanpartsselskab, hvor han påtager sig nogle få, udvalgte sager inden for sine juridiske specialeområder.