Werlauff§Jura

ERIK WERLAUFF, professor, dr.jur., advokat med møderet for Højesteret, har lige siden 1989 arbejdet og forsket ved Aalborg Universitet. Hans primære fagområder er selskabsret, selskabsskatteret, børs- og kapitalmarkedsret, kontraktret, obligationsrettens alm. del, civilproces, kredit- og finansieringsret, fondslovgivningen og europæiske menneskerettigheder.

Erik Werlauff er rådgiver for virksomheder i juridiske spørgsmål, voldgiftsdommer m.v., ligesom han jævnligt får til opgave, at udarbejde responsa med analyse af konkrete juridiske spørgsmål. Han ejer Werlauff Advokatfirma, advokatanpartsselskab, hvor han påtager sig nogle få, udvalgte sager inden for sine juridiske specialeområder.