Juridiske fagbøger

 

2020
Forfatter:Erik Werlauff
Titel:Ansvarsforsikring af bestyrelse og direktion, 2. udg.. udgave
Medforfatter:Klaus Stubkjær Andersen

2020
Forfatter:Erik Werlauff
Titel:Dansk retspleje, 8. udg., 1. udgave
Medforfatter:Lars Lindencrone Petersen, Bech-Bruun Advokatfirma og Aarhus Universitet

2020
Forfatter:Erik Werlauff
Titel:Selskabsloven med kommentarer, 3. udgave, 1. udgave
Medforfatter:Peer Schaumburg-Müller

2019
Forfatter:Erik Werlauff
Titel:Børs- og kapitalmarkedsret, 6. udgave, 1. udgave
Medforfatter:Peer Schaumburg-Müller

2019
Forfatter:Erik Werlauff
Titel:Valg af virksomhedsform, 3. udgave

2019
Forfatter:Erik Werlauff
Titel:Fondenes retsforhold - erhvervsdrivende og ikke-erhvervsdrivende fonde
Medforfatter:Peer Schaumburg-Müller

2018
Forfatter:Erik Werlauff
Titel:Kontrakter, 4. udgave, 2018

2018
Forfatter:Erik Werlauff
Titel:Generalforsamlingen - håndbog for dirigenter og deltagere, 3. udgave

2018
Forfatter:Erik Werlauff
Titel:Kapitalmarkedsloven med kommentarer, 1. udgave
Medforfatter:Dan Moalem, David Moalem, Peer Schaumburg-Müller

2018
Forfatter:Erik Werlauff
Titel:Selskabsskatteret 2018/19, 20. udgave, 1. udgave

2017
Forfatter:Erik Werlauff
Titel:European Corporate Law, 1, 3. udg.. udgave
Medforfatter:Adriaan F. M. Dorresteijn, Christoph Teichmann, Tiago Monteiro, Nadia Pocher

2017
Forfatter:Erik Werlauff
Titel:Finansielle virksomheder - regler og rapportering, 1.. udgave
Medforfatter:Peer Schaumburg-Müller

2017
Forfatter:Erik Werlauff
Titel:Civil Procedure in Denmark, 3rd edition
Medforfatter:Lars Lindencrone Petersen, Bech-Bruun Advokatfirma og Aarhus Universitet

2017
Forfatter:Erik Werlauff
Titel:Obligationsretten - introduktion (3. udgave af Skyldforhold)

2017
Forfatter:Erik Werlauff
Titel:Selskabsskatteret 2017/18, 19. udgave

2017
Forfatter:Erik Werlauff
Titel:Dansk Retspleje - civil-, foged-, skifte- og straffeprocessen, 7. udgave, 1. udgave
Medforfatter:Lars Lindencrone Petersen, Bech-Bruun Advokatfirma og Aarhus Universitet

2017
Forfatter:Erik Werlauff
Titel:Arv & skifte, 9. udgave, 1. udgave

2017
Forfatter:Erik Werlauff
Titel:Forudsigelighed i aftale med udenlandsk part - vedtag afbalanceret færdigt regelsæt i stedet for fremmed ret, 1. udgave

2017
Forfatter:Erik Werlauff
Titel:Selskabs- og kapitalmarkedsretlige opgaver - test din viden, 1. udgave
Medforfatter:Morten Schaumburg-Müller, Peer Schaumburg-Müller

2016
Forfatter:Erik Werlauff
Titel:Erstatningsansvar i selskabsforhold - ledelse, ejere, revisor, 1. udgave

2016
Forfatter:Erik Werlauff
Titel:Selskabsret (10. udgave, 2016)

2016
Forfatter:Erik Werlauff
Titel:Den juridiske metode - en introduktion (2. udgave, 2016)
Medforfatter:Lone L. Hansen

2016
Forfatter:Erik Werlauff
Titel:Werlauffs kompendier - selskabsret, kreditret, civilproces, obligationsret, kontraktudarbejdelse, vedtægt og ejeraftale, ledelses- og ejeransvar, menneskerettigheder, 4. udgave, 2016

2016
Forfatter:Erik Werlauff
Titel:Selskabsskatteret 2016/17 - 18. udgave af Selskabsskatteret

2015
Forfatter:Erik Werlauff
Titel:Valg af virksomhedsform, 1. udgave

2015
Forfatter:Erik Werlauff
Titel:Koncerner, 1. udgave

2015
Forfatter:Erik Werlauff
Titel:Selskabsskatteret 2015/16, 17. udgave

2014
Forfatter:Erik Werlauff
Titel:Selskabsloven med kommentarer, 2. udgave
Medforfatter:direktør, lektor Peer Schaumburg-Müller, TDC og CBS

2014
Forfatter:Erik Werlauff
Titel:Kreditretten, 6. udgave
Medforfatter:Professor Lennart Lynge Andersen, CBS

2014
Forfatter:Erik Werlauff
Titel:The Textbook - Directives, Regulations, Case Law, 1. udgave

2014
Forfatter:Erik Werlauff
Titel:Business Law, Europe, 1. udgave

2014
Forfatter:Erik Werlauff
Titel:Kompendier - selskabsret, civilproces, obligationsret, kreditret, kontraktudarbejdelse, vedtægt og ejeraftale, ledelses- og ejeransvar, menneskerettigheder., 3. udgave

2014
Forfatter:Erik Werlauff
Titel:Selskabsskatteret 2014/15, 16. udgave

2013
Forfatter:Erik Werlauff
Titel:Sambeskatning 2013/14, 1. udgave
Medforfatter:Jan Guldmand Hansen og Nikolaj Vinther

2013
Forfatter:Erik Werlauff
Titel:Den juridiske metode - en introduktion, 1. udgave
Medforfatter:Advokat, ph.d. Lone L. Hansen

2013
Forfatter:Erik Werlauff
Titel:Selskabsskatteret 2013/14, 15. udgave

2013
Forfatter:Erik Werlauff
Titel:Selskabsret, 9. udgave

2013
Forfatter:Erik Werlauff
Titel:Kompendium i ledelses- og ejeransvar, 1. udgave

2013
Forfatter:Erik Werlauff
Titel:Kontrakter, 3. udgave

2013
Forfatter:Erik Werlauff
Titel:Kompendium i vedtægt og ejeraftale, 1. udgave

2013
Forfatter:Erik Werlauff
Titel:Selskabsret, 9. udgave

2012
Forfatter:Erik Werlauff
Titel:Børs- og kapitalmarkedsret, 5. udgave
Medforfatter:lektor Peer Schaumburg-Müller, CBS

2012
Forfatter:Erik Werlauff
Titel:Opgavesamling i selskabs- og børsret, 2. udgave
Medforfatter:Peer Schaumburg-Müller

2012
Forfatter:Erik Werlauff
Titel:Generalforsamlingen - håndbog for dirigenter og deltagere, 2. udgave

2012
Forfatter:Erik Werlauff
Titel:Menneskerettigheder, 2. udgave

2012
Forfatter:Erik Werlauff
Titel:Kontraktudarbejdelse, 2. udgave

2012
Forfatter:Erik Werlauff
Titel:Selskabsret, 2. udgave

2012
Forfatter:Erik Werlauff
Titel:Kreditret, 2. udgave

2012
Forfatter:Erik Werlauff
Titel:Obligationsret (Werlauffs kompendier), 2. udgave

2012
Forfatter:Erik Werlauff
Titel:Civilproces (Werlauffs kompendier), 2. udgave

2012
Forfatter:Erik Werlauff
Titel:Selskabsskatteret 2012/13, 14. udgave

2012
Forfatter:Erik Werlauff
Titel:International contracts - Unidroit Principles as an alternative to clauses on governing law

2011
Forfatter:Erik Werlauff
Titel:Dansk retspleje, 5. udgave
Medforfatter:Lars Lindencrone Petersen

2011
Forfatter:Erik Werlauff
Titel:Bestyrelsens arbejde og ansvar, 2. udgave

2011
Forfatter:Erik Werlauff
Titel:Selskabsskatteret 2011/12, 13. udgave

2011
Forfatter:Erik Werlauff
Titel:Retssager - civilprocessens grundbegreber

2011
Forfatter:Erik Werlauff
Titel:Skyldforhold - obligationsrettens grundbegreber, 2. udgave

2011
Forfatter:Erik Werlauff
Titel:Arv og Skifte, 8. udgave

2010
Forfatter:Erik Werlauff
Titel:Kreditretten, 5. udgave
Medforfatter:Lennart Lynge Andersen.

2010
Forfatter:Erik Werlauff
Titel:Europæiske menneskerettigheder - en praktisk indføring, 2. udgave

2010
Forfatter:Erik Werlauff
Titel:Selskabsret, 8. udgave

2009
Forfatter:Erik Werlauff
Titel:European Corporate Law, 2nd edition, Wolters Kluwers (2009)
Medforfatter:Adriaan Dorresteijn, TiagoMonteiro og Christoph Teichmann

2009
Forfatter:Erik Werlauff
Titel:Kontrakter, 2. udgave
Medforfatter:advokat Bjørn Saltorp.

2007
Forfatter:Erik Werlauff
Titel:Værdipapirhandelsloven med kommentarer
Medforfatter:Dan Moalem og David Moalem

2003
Forfatter:Erik Werlauff
Titel:EU Company Law 2nd edition

2003
Forfatter:Erik Werlauff
Titel:EU-selskabsret; 28 staters fælles virksomhedsret, 3. udgave

1998
Forfatter:Erik Werlauff
Titel:Lovgivningsmæssige forhindringer for fusioner og virksomheds- overtagelser mellem virksomheder i de nordiske lande (redegørelse til Nordisk Ministerråd, 1998)

1991
Forfatter:Erik Werlauff
Titel:Selskabsmasken (doktordisputats)

1983
Forfatter:Erik Werlauff
Titel:Generalforsamling og beslutning (Ph.D.-afhandling)

Forfatter:Erik Werlauff
Titel:Sambeskatning 2011/12, 5. udgave
Medforfatter:Jan Guldmand Hansen & Nikolaj Vinther

Forfatter:Erik Werlauff
Titel:Nogle bøger med professor Erik Werlauff
Medforfatter:Dygtige kolleger

Forfatter:Erik Werlauff
Titel:From a national company law towards a federal enterprise law (Universitetet i Bonn, 1995)

Forfatter:Erik Werlauff
Titel:Statsselskaber (redegørelse 1992 til Erhvervs- og selskabsstyrelsen)