Kontakt Werlauff§Jura

 __________________________________________________________________________________________________________________________ 

NB.: Erik Werlauff påtager sig ikke blot advokatopgaver (gennem WERLAUFF Advokatfirma, advokatanpartsselskab), men også analyse- og responsumopgaver mv. gennem Werlauff Legal Opinion A/S. Under henvisning til de advokatetiske regler, således som disse er udformet med virkning fra den 1. juli 2019, skal det om Werlauff Legal Opinion A/S oplyses, at virksomheden ikke driver advokatvirksomhed, at virksomheden dermed ikke er omfattet af reglerne for advokatvirksomhed, og at virksomheden ikke er underlagt Advokatrådets tilsyn.

__________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Kontakt 

Vi tilstræber altid, at besvare mails indenfor 24 timer. Dog modtager vi rigtig mange henvendelser, så der kan i nogle tilfælde gå lidt længere tid inden du får svar.


Venlig hilsen
Erik Werlauff
Navn:

E-mail:

Telefon:
Afskriv koden herunder:
   
Din besked til Werlauff§Jura: