Juridiske artikler

 

2020
Artikle emne:Ansvarsforsikring af direktion og bestyrelse - spild af penge eller rettidig omhu?
Udgivet i:din§jura nr. 2-2020 - juni 2020 , på side 3-8

2020
Artikle emne:”How to try Cases on Board and Management Liabilities after a Financial crisis”.
Udgivet i:European Company Law Journal 17, no. 3 (2020); 72-75. 17, no. 3 (2020), på side 72-75

2020
Artikle emne:Revisionsprotokollen (2) - hvad skriver selskabet herom i vedtægter og forretningsorden?
Udgivet i:din§jura nr. 1-2020 1, på side 15 ff.

2020
Artikle emne:Fonde med flere, sidestillede formål
Udgivet i:din§jura nr. 1-2020 1, på side 3 ff.

2020
Artikle emne:‘The Danish Beneficial Owner Cases: Six EU Rulings with Three Important Consequences for Advising Companies’
Udgivet i:European Company Law Journal (ECL) 17, no. 2 (2020): 24-24 2, på side 24

2019
Artikle emne:Om salg af fordring fra K1 til K2 til K3 - når K1 er et pengeinstitut, og K2 er Finansiel Stabilitet
Udgivet i:Festskrift til professor Bent Iversen, DJØF Forlag , på side 203-214

2019
Artikle emne:Om oplysning af voldgifts- og retssager
Udgivet i:Artikel i "Retsplejeloven 100 år" , på side 555-584

2019
Artikle emne:Bankledelsens erstatningsansvar - læren af Højesterets dom fra 15. januar 2019 om Capinordic Bank
Udgivet i:dinjura nr. 3-2019 3, på side 13 ff.

2019
Artikle emne:Efter iværksætterselskabet (IVS) - hvilken virksomhedsform bør man tilråde iværksætteren?
Udgivet i:dinjura 3, på side 10 f.

2018
Artikle emne:National rets modtagelse af problematiske nyskabelser fra EU-Domstolen - AJOS-problematikken anskuet ud fra en tysk forfatningsretlig synsvinkel
Udgivet i:Festskrift til Mads Bryde Andersen , på side 313 ff.

2018
Artikle emne:Selskabs- og skatterettens kamæleon: P/Set - se blot, hvad det kan bruges til
Udgivet i:din§jura - www.dinjura.dk nr. 2, på side 14-16

2018
Artikle emne:Danmarks svar på engelske og tyske selskaber uden reel kapital: IVSet - se her, hvad det kan bruges til
Udgivet i:din§jura - www.dinjura.dk nr. 2, på side 11-12

2018
Artikle emne:Forretningshemmeligheder - hvad kan du skrive i din kontrakt?
Udgivet i:din§jura - www.dinjura.dk nr. 2, på side 8-9

2018
Artikle emne:Aktionær- og anpartshaverlån - hvad endte det hele med?
Udgivet i:din§jura - www.dinjura.dk nr. 2, på side 5-6

2018
Artikle emne:EU-rettens påvirkning af dansk procesret
Udgivet i:"EU-retten i Danmark" v/ Birgitte Egelund Olsen & Karsten Engsig S 1, på side 559 ff.

2018
Artikle emne:Cross-border Transfer and Change of Lex Societatis after Polbud, C-106/16 - Old Companies Do Not Die; They simply Fade Away To Another Country
Udgivet i:European Company Law (ECL) 2018 nr. 1 s. 21 ff. 1, på side 21 ff.
Medforfatter:Anne Birgitte Søgaard

2018
Artikle emne:De nye regler om fremtidsfuldmagt set i forhold til generalfuldmagt - med et eksempel på brug af reglerne som forberedelse af generationsskifte af virksomhed
Udgivet i:Revision & Regnskabsvæsen 2018 nr. 2 s. 40 ff. 2, på side 40 ff.

2017
Artikle emne:Konkurrenceklausul ved majoritetssalg - hvordan sikres holdbarheden?
Udgivet i:Revision & Regnskabsvæsen 2017 nr. 12 s. 65 ff. 12, på side 36

2017
Artikle emne:On market manipulation and umbodssvik/mandatsvig
Udgivet i:In Afmælisrit for Supreme Court Justice, professor Jón Steinar Gun , på side 127-147

2017
Artikle emne:Hvorfor blev Amagerbankens bestyrelse og direktion blankt frifundet?
Udgivet i:din§jura - www.dinjura.dk 3, på side 11-13

2017
Artikle emne:Mange fonde har et tilbagebetalingskrav mod SKAT, men det skal rejses inden udgangen af 2017, ellers er det tabt
Udgivet i:din§jura - www.dinjura.dk 3, på side 8-9

2017
Artikle emne:Pas på med at overdrage et varemærke med dit eget personnavn, fx ved stiftelse af et selskab
Udgivet i:din§jura - www.dinjura.dk 3, på side 5-6

2017
Artikle emne:Om stillingsfuldmagt og tegningsbeføjelse
Udgivet i:Ugeskrift for Retsvæsen 2017 , på side 267 ff.

2017
Artikle emne:Værgemålssurrogater - fremtidsfuldmagt eller generalfuldmagt som alternativ til værgemål
Udgivet i:Festskrift til Irene Nørgaard (redaktører: Caroline Adolphsen m.fl , på side 329 ff.

2017
Artikle emne:Generationsskifte - nedsat bo- og gaveafgift
Udgivet i:din§jura - www.dinjura.dk 2, på side 9-10

2017
Artikle emne:Lønudgifter - ikke altid fradragsberettigede
Udgivet i:din§jura - www.dinjura.dk 2, på side 7-8

2017
Artikle emne:Godtgørelse af sagkyndige udgifter i skattesager
Udgivet i:din§jura - www.dinjura.dk 2, på side 5-6

2017
Artikle emne:Køligt vejr og 0-skat som dansk eksportvare - Danmark som attraktivt land til placering af datacentre
Udgivet i:Revision & Regnskabsvæsen 2017 nr. 3 s. 65 ff. 3, på side 65 ff.

2016
Artikle emne:About restriction, justified and necessary – a fairy tale about corporate tax law and EU law from the home country of Hans Christian Andersen
Udgivet i:European Company Law 2016 6, på side 225-228

2016
Artikle emne:Tvangsindløsning af minoritetsaktionærer efter frivilligt eller pligtmæssigt tilbud
Udgivet i:Ugeskrift for Retsvæsen 2016 B s. 332 ff. , på side 332 ff.

2016
Artikle emne:Selskabers indkomstår må kun omfatte én 1. april - SKM 2016.57 SKAT (styresignal)
Udgivet i:Revision & Regnskabsvæsen (R&R) 7, på side 83 ff.

2016
Artikle emne:Om hindring, saglig og nødvendig - et skatte- og EU-retligt eventyr fra H. C. Andersens hjemland
Udgivet i:Skattepolitisk Oversigt (SpO) nr. 4, på side 109 ff.

2016
Artikle emne:Forretningshemmeligheder - stærkere fremtidig beskyttelse
Udgivet i:Revision & Regnskabsvæsen 2016 nr. 6 s. 17 ff. 6, på side 17 ff.
Medforfatter:Lone L. Hansen

2016
Artikle emne:Editionsreglernes bestemthedskrav - herunder muligheden for alternativ bevismæssig formålsangivelse
Udgivet i:Ugeskrift for Retsvæsen (UfR) 14, på side 205-210

2016
Artikle emne:Familiefondes uddeling til modtagere i udlandet - om fradragsafskæringens EU-retlige bedømmelse
Udgivet i:Skat Udland 2016, 61 (nr. 3), på side 134 ff.

2016
Artikle emne:Rangfølgen mellem selskabsret, skatteret og EU-ret - analyse af SKM 2015.544 SR (fusion mellem danske filialer af udenlandske selskaber, der fusionerer)
Udgivet i:Revision & Regnskabsvæsen 2016 nr. 4 s. 53 ff. 4, på side 53 ff

2016
Artikle emne:Taxation of Foreign Foundations in Light of EU Law
Udgivet i:European Company Law Vol. 13, på side 7-13

2015
Artikle emne:Udenlandsk fond - skattesubjekt - rette indkomstmodtager - uigenkaldelig indskydelse af formue
Udgivet i:Revision & Regnskabsvæsen 2015 nr. 12 s. 87 ff. 12, på side 87 ff.

2015
Artikle emne:Capinordic-dommen - første dom om ledelsesansvar efter finanskrisen
Udgivet i:Revision & Regnskabsvæsen 2015 nr. 12 s. 48 ff. 12, på side 48 ff.

2015
Artikle emne:Udenlandsk fond i indenlandsk skatteretlig optik - særligt om det EU-retlige aspekt.
Udgivet i:EU-ret & Menneskeret , på side 200 ff

2015
Artikle emne:Tanker ved en prisoverrækkelse
Udgivet i:Tidsskrift for Skatter og Afgifter nr. 517. , på side 

2015
Artikle emne:Selskabserstatningsrettens omstillingspunkt
Udgivet i:Ugeskrift for Retsvæsen , på side 244 ff

2014
Artikle emne:Limitation of Auditors Liability
Udgivet i:European Company Law (ECL) 11, issue 6, på side 271 ff
Medforfatter:Lise Kolding Foged-Ladefoged

2014
Artikle emne:Om beviskravene i immaterialretlige forbudssager efter forbudsreformen 2013 og Højesterets kendelse i U 2014.196 H, Lundbeck/Actavis: Rikke Plesner Skovby, Nina Palesa Bonde & Dennis Pagh Asanovski (red.)
Udgivet i:Jubilæumsskrift for Dommerfuldmægtigforeningen , på side 177 f

2014
Artikle emne:Repræsentationsrettens udelelighed
Udgivet i:Nordisk Tidsskrift for Selskabsret (NTS) nr. 2 , på side 58 ff

2014
Artikle emne:Can national company law require a branch of a foreign company to have an independent name?
Udgivet i:European Company Law (ECL) 11, issue 3, på side 165 ff

2014
Artikle emne:Når flere ejere betragtes som én - om børsretlig tilbudspligt ved overdragelse mellem ejere med en fast ejeraftale
Udgivet i:Ugeskrift for Retsvæsen , på side 157 ff
Medforfatter:Lektor Peer Schaumburg-Müller, CBS

2014
Artikle emne:Selskabers exitskat fortsat i støbeskeen
Udgivet i:Tidsskrift for skatter og afgifter nr. 184  , på side 
Medforfatter:Professor Liselotte Madsen, Aalborg Universitet

2014
Artikle emne:Er aftalelovens § 36 internationalt præceptiv?
Udgivet i:Ugeskrift for Retsvæsen , på side 97 ff
Medforfatter:Advokat Eric Aa. Sørensen, Finchampstead, United Kingdom

2014
Artikle emne:Et forligsforum for børsnoterede selskaber og erstatningssøgende investorer - perspektiver for fælleseuropæisk procesretlig investorbeskyttelse
Udgivet i:EU-ret & Menneskeret , på side 3ff

2014
Artikle emne:Gruppesøgsmålets ramme
Udgivet i:Ugeskrift for Retsvæsen , på side 54 ff

2014
Artikle emne:Fortegningsrettens omsættelighed
Udgivet i:Ugeskrift for Retsvæsen , på side 33 ff

2014
Artikle emne:Important lessons to be learnt from 'Daimler'
Udgivet i:European Company Law (ECL), nr. 1 , på side 5

2013
Artikle emne:A settlement forum for stock quoted Companies and shareholders claiming damage: to which extent does it create res judicata?
Udgivet i:European Company Law, dec .2013 10, isssue 6, på side 179 ff

2013
Artikle emne:Om dansk skatterets respekt for udenlandske regler
Udgivet i:Tidsskrift for skatter og afgifter , på side 666

2013
Artikle emne:Foreløbige retsmidler - efter reformen 2013
Udgivet i:Erhvervsjuridisk Tidsskrift  , på side 341 ff
Medforfatter:Lars Lindencrone Petersen, Bech Bruun

2013
Artikle emne:Ligningslovens § 16 E i kritisk EU-retlig belysning
Udgivet i:Skattepolitisk Oversigt , på side 267 ff
Medforfatter:Thomas Rønfeldt, Aalborg Universitet

2013
Artikle emne:Reduktionen af satsen for selskabsskat gør en ændring af creditreglerne aktuel
Udgivet i:Tidsskrift for skatter og afgifter , på side 285
Medforfatter:Thomas Rønfeldt, Aalborg Universitet

2013
Artikle emne:Efter Trelleborg - om emittentselskabets eget prospektansvar
Udgivet i:Ugeskrift for Retsvæsen , på side 198 ff
Medforfatter:Peer Schaumburg-Müller, TDC og CBS

2013
Artikle emne:Kan dansk selskabsret forlange, at en filial af et udenlandsk selskab har et selvstændigt navn?
Udgivet i:Festskrift til Nis Jul Clausen , på side 439 ff

2013
Artikle emne:Class action and class settlement in a European perspective
Udgivet i:European Business Law Review , på side 173 ff

2013
Artikle emne:... formanden dog det dobbelte - om bestyrelsesformandens opgaver og ansvar, herunder efter de nye danske corporate governance-anbefalinger
Udgivet i:Revision & Regnskabsvæsen nr. 3 , på side 44

2013
Artikle emne:Disclosure of price-sensitive information: What effect do 'intermediate steps' have on the statury disclosure date?
Udgivet i:European Company Law 10, no. 1  , på side 7 ff
Medforfatter:Peer Schaumburg-Müller, TDC og CBS

2013
Artikle emne:Processkrifter og præprocessuelle skrivelser, i Thomas Riis & Jan Trzaskowski (red.)
Udgivet i:Skriftlig jura - den juridiske fremstilling , på side 329 ff

2013
Artikle emne:Kæretilladelse til formalitetsafgørelser
Udgivet i:Ugeskrift for Retsvæsen  , på side 11 ff

2012
Artikle emne:When can or should a regulation be implemented?
Udgivet i:Europarättslig Tidsskrift (ERT) nr. 4 , på side 654 ff

2012
Artikle emne:Offentliggørelse af kursrelevante oplysninger - hvilken betydning har mellemliggende trin for det lovpligtige offentliggørelsestidspunkt?
Udgivet i:EU-ret & Menneskeret nr. 5 , på side 209 ff
Medforfatter:Peer Schaumburg-Müller, TDC og CBS

2012
Artikle emne:Forenklinger efter selskabsreformen - med fokus på lettelser for SMV'er
Udgivet i:Revision & Regnskabsvæsen nr. 11 , på side  39 ff
Medforfatter:Mads Berg, Accura Advokater

2012
Artikle emne:Hvornår skal eller kan en forordning implementeres?
Udgivet i:Ugeskrift for Retsvæsen , på side 372 ff

2012
Artikle emne:Gruppesøgsmål og gruppeforlig i europæisk perspektiv
Udgivet i:EU-ret & Menneskeret , på side 91 ff

2012
Artikle emne:Centrale fondsretlige problemstillinger - 30 års erfaringer med fondslovene
Udgivet i:Erhvervsjuridisk Tidsskrift , på side 221 ff

2012
Artikle emne:Erhvervsdrivende foreninger - overgår de nu automatisk fra begrænset til ubegrænset skattepligt?
Udgivet i:Tidsskrift for Skatter og Afgifte , på side 499

2012
Artikle emne:Medhæftende majoritetsejer
Udgivet i:Ugeskrift for Retsvæsen , på side 203 ff

2012
Artikle emne:One Stop Group Law Shop?
Udgivet i:European Company Law, vol., nr. 6 , på side 257 ff

2012
Artikle emne:Skattemæssige konsekvenser af bestemmelser i ejeraftaler og vedtægter
Udgivet i:Ugeskrift for retsvæsen , på side 2 ff

2011
Artikle emne:Does a loan to a bank qualify as a 'deposit'? - On the definition of 'deposit' in Directive 94/19/EC, as amended by Directive 2009/14/EC
Udgivet i:European Business Law Review 22, nr. 6, på side 709 ff

2011
Artikle emne:Boards of Directors' and Management's Liability in Law in Denmark - The Written Standard's Gradual Superseding of the Unwritten
Udgivet i:European Company Law 8, nr. 6, på side 240 ff

2011
Artikle emne:New Danish Company Act on Shareholders' Agreements - A critical evaluation
Udgivet i:European Company Law,  8, nr. 4, på side 161 ff

2011
Artikle emne:Selskabsskatterettens grundbegreber (2) - Nye brugere kan begynde her, øvede brugere kan genopfriske her
Udgivet i:Ugeskrift for Retsvæsen , på side 50 ff

2011
Artikle emne:Planlovgivning om butikcentres placering og størrelse - En 'restriktion', der kræver dokumenteret proportionalitet efter EU-retten
Udgivet i:EU-Ret & Menneskeret , på side 235 ff

2011
Artikle emne:Selskabsskatterettens grundbegreber (1) - Nye brugere kan begynde her, øvede brugere kan genopfriske her
Udgivet i:Revision og Regnskabsvæsen , på side 42 ff

2011
Artikle emne:Bestemmende indflydelse og 'fælles bestemmende indflydelse' : Om kontrolbegrebet ved 'kontrollerede transaktioner'
Udgivet i:SR-Skat , på side 263 ff

2010
Artikle emne:Pro Forma Registration of Companies - Why a Brass Plate in the Host Country Is Enough in Some Respects, but Not in Others
Udgivet i:European Company Law 7, nr. 1, på side 25 ff

2010
Artikle emne:Udbytteaftalens skatteretlige virkning
Udgivet i:Tidskrift for Skatter og Afgifter , på side 4698 ff

2010
Artikle emne:Om børsretlig misbrug af intern viden
Udgivet i:Ugeskrift for retsvæsen , på side 389 ff
Medforfatter:Peer Schaumburg-Müller

2010
Artikle emne:Udvidet minoritetsbeskyttelse i kapitalselskaber - vær opmærksom på de nye muligheder
Udgivet i:Revision & Regnskabsvæsen nr. 11 , på side 68 ff
Medforfatter:Peer Schaumburg-Müller

2010
Artikle emne:Shareholders' agreements in Denmark - must be accorded legal safeguards from 1 March 2010, but how?
Udgivet i:International and Comparative Corporate Law Journal , på side 1 ff

2010
Artikle emne:Generalforsamlingen - gennemførelse, retserhvervelse og ejeraftale
Udgivet i:Skattefagligt , på side 4 ff

2010
Artikle emne:EU-Domstolens prøvelse af nationale sambeskatningsregler
Udgivet i:Skattepolitisk Oversigt , på side 210 ff

2010
Artikle emne:Ejeraftalens håndhævelse - da ejeraftalen ikke binder selskabet
Udgivet i:Ugeskrift for Retsvæsen , på side 69 ff

2010
Artikle emne:Fondes aktiearv
Udgivet i:Ugeskrift for Retsvæsen , på side 47 ff

2010
Artikle emne:Principles of European Company Law
Udgivet i:European Company Law 7, nr. 5, på side 183 ff

2009
Artikle emne:Økonomisk bistand fra selskab til ejere og ledelse, i Mette Neville & Karsten Engsig Sørensen (red.)
Udgivet i:Den nye selskabslov , på side 293 ff

2009
Artikle emne:Selskabers proformahjemsted - hvorfor et messingskilt i værtslandet er nok i nogle, men ikke i andre henseender
Udgivet i:EU-ret & Menneskeret , på side 211 ff

2009
Artikle emne:Bestyrelse eller tilsynsråd - juridiske aspekter af valget mellem én- og tostrenget ledelse
Udgivet i:Ugeskrift for Retsvæsen , på side 247 ff

2009
Artikle emne:A 'Copenhagen Effect?' - Denmark's answer to Centros: A far-reaching company law reform aimed at strengthening the 'Free movement of companies'
Udgivet i:European Company Law (ECL) no. 4  issue 4, på side 160 - 168

2009
Artikle emne:Restrictions and proportionality - on recognising (exit) restrictions and testing proportionality
Udgivet i:European Business Law Review (EBLR) 20, issue 5, på side 689 - 702

2009
Artikle emne:Private arbitration of incidental public law issues
Udgivet i:European Business Law Review (EBLR) 20, issue 4, på side 565 - 577

2009
Artikle emne:Selskabsreformen og SKAT, i Skatterevisorforeningen
Udgivet i:Jubilæumsskrift 1969-2009 , på side 29 - 32

2009
Artikle emne:En ‘Copenhagen effect’? - Danmarks svar på Centros: en vidtgående selskabsreform, der styrker ‘selskabernes frie bevægelighed’
Udgivet i:EU-ret & Menneskeret (EU&M) , på side 166 ff

2009
Artikle emne:Hvem sidder dér bag skærmen? - og udøver han lovlig daytrading eller strafbar kursmanipulation?
Udgivet i:Ugeskrift for Retsvæsen , på side 198 ff
Medforfatter:Lektor Peer Schaumburg-Müller, CBS

2009
Artikle emne:Selskabsreformen og retssikkerheden - den nye selskabslov øger usikkerheden for kreditorer
Udgivet i:Advokaten nr. 4 , på side 30 f

2009
Artikle emne:Efter selskabsreformen: Skattepligt af ulovlige aktionær- og ledelseslån
Udgivet i:Tidsskrift for skatter og afgifter , på side 460

2009
Artikle emne:Selskabers kapital - konsekvenser af selskabsreformen 2009/10
Udgivet i:Ugeskrift for Retsvæsen , på side 143 ff

2009
Artikle emne:Employee Representation on the Board of Directors of a Company with its Registered Office in a Nordic CountryUniversitet).
Udgivet i:European Company Law (ECL) , på side 68 - 81
Medforfatter:Lone L. Hansen, Aalborg

2009
Artikle emne:Børsretlig praksis - de væsentligste børsretlige afgørelser i 2008
Udgivet i:Ugeskrift for Retsvæsen , på side 123 ff
Medforfatter:Lektor Peer Schaumburg-Müller, CBS

2009
Artikle emne:Ejeraftalens selskabsretlige virkning
Udgivet i:Ugeskrift for Retsvæsen , på side 119 ff

2009
Artikle emne:Class Actions in Denmark, i The Globalization of Class Actions
Udgivet i:The Annals of the American Academy of Political and Social Science 622, på side 202 - 208
Medforfatter:Deborah R. Hensler, Christopher Hodges & Magdalena Tulibacka.

2009
Artikle emne:Safeguards against Takeover after Volkswagen - On the Lawfulness of such Safeguards under Company Law after the European Court's Decision in Volkswagen
Udgivet i:European Business Law Review (EBLR) 20, issue 1, på side 101 ff

2009
Artikle emne:Restrictions and Proportionality - On Recognising (exit) Restrictions and Testing Proportionality
Udgivet i:European Business Law Review 20, nr. 5, på side 689 ff

2009
Artikle emne:Private Arbitration of Incidental Public Law Issues
Udgivet i:European Business Law Review 20, nr. 4, på side 565-ff

2009
Artikle emne:Om skattebyrden når fonde arver aktier
Udgivet i:Ugeskrift for retsvæsen , på side 319 ff

2009
Artikle emne:Employee Representation on the Board of Directors of a Company with its Registered Office in a Nordic Country
Udgivet i:European Company Law 6, nr. 2, på side 68 ff
Medforfatter:Lone L. Hansen

2009
Artikle emne:Class actions in Denmark, The Globalization of Class Actions, (Annals of The American Academy of Political and Social Science)
Udgivet i: , på side 202 ff

2009
Artikle emne:Board of Directors or Supervisory Board - legal Aspects of the Choice Between One- and Two-tier Management in Danish Public Limited Companies after the 2009/10 Company Reform
Udgivet i:European Company Law vol., nr 6 , på side 257 ff

2009
Artikle emne:Bestyrelse eller tilsynsråd - juridiske aspekter af valget mellem én- og tostrenget ledelse
Udgivet i:Ugeskrift for retsvæsen , på side 247 ff

2009
Artikle emne:A 'Copenhagen Effect'? - Denmark's answer to Centros - a far-reaching company law reform aimed at strengthening the ‘free movement of companies'
Udgivet i:European Company Law 6, nr. 4, på side 160 ff

2009
Artikle emne:Hvem sidder dér bag skærmen? - og udøver han lovlig daytrading eller strafbar kursmanipulation?
Udgivet i:Ugeskrift for retsvæsen , på side 198 ff
Medforfatter:Peer Schaumburg-Müller

2009
Artikle emne:Efter selskabsreformen - skattepligt af ulovlige aktionær- og ledelseslån
Udgivet i:TfS , på side 21

2009
Artikle emne:Selskabers kapital - konsekvenser af selskabsreformen 2009/10
Udgivet i:Ugeskrift for retsvæsen , på side 143 ff

2009
Artikle emne:Børsretlig praksis - de væsentligste børsretlige afgørelser
Udgivet i:Ugeskrift for retsvæsen , på side 123 ff
Medforfatter:Peer Schaumburg-Müller

2009
Artikle emne:Ejeraftalens selskabsretlige virkning
Udgivet i:Ugeskrift for retsvæsen , på side 119 ff

2008
Artikle emne:Realitetsgrundsætningens genindførelse
Udgivet i:Nordisk Tidsskrift for Selskabsret , på side 33 ff
Medforfatter:Jesper Lau Hansen, Københavns Universitet

2008
Artikle emne:Forureneren bag forureneren og skadevolderen bag skadevolderen - om hæftelse for et andet selskabsskadeforvoldelse, herunder ved miljøskader (samme artikel som ovenfor)
Udgivet i:Revision og Regnskabsvæsen nr. 12 , på side 60 ff

2008
Artikle emne:Forureneren bag forureneren og skadevolderen bag skadevolderen - om hæftelse for et andet selskabsskadeforvoldelse, herunder ved miljøskader, i Miljøretlige Emner - Festskrift til Ellen Margrethe Basse
Udgivet i: , på side 333 ff

2008
Artikle emne:Danish Taxation of Pensions in the Perspective of EU Law: A legal Assessment of Denmark's Reaction to the Judgment Against Denmark in Case C-150/04, Commission v. Denmark
Udgivet i:Intertax , på side 302 ff
Medforfatter:Thomas Rønfeldt, Aalborg Universitet

2008
Artikle emne:Tax-free Transfer of Assets in Denmark to Foreign Companies
Udgivet i:Intertax , på side 211 ff
Medforfatter:Thomas Rønfeldt, Aalborg Universitet

2008
Artikle emne:Aktionæroverenskomstens retsvirkning for generalforsamling og bestyrelse
Udgivet i:Ugeskrift for Retsvæsen , på side 207 ff

2008
Artikle emne:Relocating a company within the EU
Udgivet i:European Company Law , på side 136 ff

2008
Artikle emne:Privat voldgift med offentligretlige delspørgsmål
Udgivet i:Ugeskrift for Retsvæsen , på side 152 ff

2008
Artikle emne:Report from Denmark: Legal requirements governing proxy voting in Denmark - free choice of proxy holder, formal requirements, time limit and offer by the company of written or electronic proxy form
Udgivet i:European Compani Law 5 issue 2, på side 79 ff

2008
Artikle emne:A stricter duty to disclose information to the market in Denmark? - The dilemma faced by Danish Companies, and their options under the decision by the Danish Securities Council in the TDC Case
Udgivet i:European Company Law 5 issue 2, på side 47 ff
Medforfatter:Jesper Lau Hansen, Københavns Universitet

2008
Artikle emne:Børsretlig praksis - de væsentligste børsretlige afgørelser i 2007
Udgivet i:Ugeskrift for Retsvæsen , på side 123 ff
Medforfatter:Lektor, direktør Peer Schaumburg-Müller, CBS

2008
Artikle emne:Konvertible obligationer - en ny dansk værnslovgivning, der skyder langt over målet
Udgivet i:Tidsskrift for Skatter og Afgifter , på side 1043
Medforfatter:Thomas Rønfeldt, AAU

2008
Artikle emne:Foreløbige retsmidler, i Birgitte Egelund Olsen & Karsten Engsig Sørensen
Udgivet i:Europæiseringen af dansk ret , på side 513 ff

2008
Artikle emne:Danish Taxation of Pensions in the Perspective of EU Law: A legal Assessment of Denmark's Reaction to the Judgment Against Denmark in Case C-150/04, the Commission v. Denmark
Udgivet i:Intertax 36, issue 7-8, på side 302 - 311
Medforfatter:Thomas Rønfeldt, Aalborg University

2008
Artikle emne:Arbitration in Denmark: The parties' influence on a Danish arbitration case
Udgivet i:European Business Law Review 19, på side 267 ff

2008
Artikle emne:Dansk pensionsbeskatning i EU-retlig belysning - en retlig vurdering af Danmarks reaktion på dommen over Danmark i sag C-150/04, Kommissionen mod Danmark
Udgivet i:Skat Udland , på side 
Medforfatter:Thomas Rønfeldt, Aalborg Universitet

2008
Artikle emne:Flytning til udlandet af et dansk aktie- eller anpartsselskab
Udgivet i:Tidsskrift for Skatter og Afgifter , på side 190

2008
Artikle emne:Overtagelsesværn efter Volkswagen - om retmæssigheden af selskabsretlige overtagelsesværn efter EF-domstolens dom i Volkswagen
Udgivet i:Ugeskrift for Retsvæsen , på side 50 ff

2008
Artikle emne:Stemmefuldmagter i AMP- og børsnoterede selskaber - opfyldelse af nuværende og kommende krav
Udgivet i:Ugeskrift for Retsvæsen , på side 32 ff

2007
Artikle emne:Skattefri virksomhedsoverdragelse til udenlandsk selskab
Udgivet i:Skattepolitisk Oversigt (SpO) , på side 423 ff
Medforfatter:Thomas Rønfeldt, Aalborg Universitet

2007
Artikle emne:Erhvervsfrihed og europaret - grundlovens næringsfrihed kan nu kun forstås i et samspil med EU- og EMRK-retten, i Festskrift til Claus Haagen Jensen
Udgivet i: , på side 229 ff

2007
Artikle emne:med tilbagevirkende kraft - retroaktiv straffe- og skattelovgivning i grundretlig belysning, i Festskrift til Gorm Toftegaard Nielsen
Udgivet i: , på side 617 ff

2007
Artikle emne:Group and Community - the European Court's Development of an Independent Community Law Concept of the Group and its Significance for National Company Law
Udgivet i:European Company Law (ECL) 4, issue 5, på side 201-206

2007
Artikle emne:Skærpet børsoplysningspligt? - selskabernes dilemma og handlemuligheder
Udgivet i:Ugeskrift for Retsvæsen (UfR) , på side 179
Medforfatter:Professor, dr. jur. Jesper Lau Hansen, Københavns Universitet

2007
Artikle emne:Udbytte er udbytte - og kan ikke vilkårligt omkvalificeres til at være f.eks. en kontant udligningssum
Udgivet i:Tidsskrift for Skatter og Afgifter (TfS) , på side 592
Medforfatter:Thomas Rønfeldt, Aalborg Universitet

2007
Artikle emne:Realitetsgrundsætningen. Offentliggørelse, når begivenheden har fundet sted - ikke før og ikke senere
Udgivet i:Nordisk Tidsskrift for Selskabsret (NTS) , på side 108 ff
Medforfatter:Professor, dr. jur. Jesper Lau Hansen, Københavns Universitet

2007
Artikle emne:Forældelse - 1683 og 1908 som fundament for 2008
Udgivet i:Erhvervsjuridisk Tidsskrift (ET) , på side 140 ff

2007
Artikle emne:Skattefri koncerntilskud - selskabsretlige faldgruber
Udgivet i:Skattepolitisk Oversigt (SpO) , på side 79 ff
Medforfatter:Thomas Rønfeldt, Aalborg Universitet, og Nikolaj Vinther, Deloitte

2007
Artikle emne:Ejendomsrettens EMRK-beskyttelse - balancen mellem kollektive og individuelle hensyn, i Fast ejendomsret - festskrift til professor, dr. jur. Orla Friis Jensen
Udgivet i: , på side 23 ff

2007
Artikle emne:Børsretlig praksis - de væsentligste børsretlige afgørelser i 2006
Udgivet i:Ugeskrift for Retsvæsen , på side 57 ff
Medforfatter:Vicedirektør, lektor Peer Schaumburg-Müller, TDC

2007
Artikle emne:Compensation for adverse possession - from acquisition of title by extinction of the title of another to transfer of property against reasonable compensation
Udgivet i:European Business Law Review (EBLR) , på side 335 ff.

2007
Artikle emne:CFC rules go up in smoke - with retroactive effect
Udgivet i:International Tax Review 2007 (vol. 35) , på side 45 ff
Medforfatter:Thomas Rønfeldt, Aalborg Universitet, og Nikolaj Vinther, Deloitte

2006
Artikle emne:Selvfinansieringsforbud contra lex specialis
Udgivet i:Ugeskrift for Retsvæsen , på side 365 ff

2006
Artikle emne:Virksomhedspant i nye, uregistrerede biler - hvornår er panthaver trådt til sit pant?
Udgivet i:Erhvervsjuridisk Tidsskrift (ET) , på side 326 ff

2006
Artikle emne:Når dansk lov kopierer EU-direktiver uden for deres tvingende gyldighedsområde - hvordan fastlægger man retstilstanden?
Udgivet i:Tidsskrift for Skatter og Afgifter , på side 869
Medforfatter:adjunkt, ph.d. Nikolaj Vinther, Aalborg Universite

2006
Artikle emne:Dér røg CFC-reglerne - med 10 års tilbagevirkende kraft
Udgivet i:Tidsskrift for Skatter og Afgifter , på side 818
Medforfatter:ph.d.-stipendiat, cand.merc.jur. Thomas Rønfeldt & adjunkt, ph.d. Nikolaj Vinther, begge Aalborg Universitet

2006
Artikle emne:Vederlag for hævd - fra ekstinktiv erhvervelsesmåde til ejendomsoverførsel mod rimelig godtgørelse
Udgivet i:Ugeskrift for Retsvæsen , på side 306 ff

2006
Artikle emne:Statsselskabers særlige selskabspligter, i Carsten Henrichsen, Steen Rønsholdt & Peter Blume (red.)
Udgivet i:Forvaltningsretlige perspektiver , på side 389 ff

2006
Artikle emne:When the wrongdoer profits from its wrongdoing - On some limitations to the right of restituion for taxes etc. levied contrary to Community law
Udgivet i:European Business Law Review (EBLR) , på side 981 ff

2006
Artikle emne:Tax motives are legal motives - The borderline between the use and abuse of the freedom of establishment with reference to the Cadbury Schweppes case
Udgivet i:European Taxation , på side 383 ff
Medforfatter:adjunkt, ph.d. Nikolaj Vinther, Aalborg Universitet

2006
Artikle emne:Formålsbestemmelser og finansielle forretninger - i hvilket omfang kan selskaber indgå aftaler om finansielle instrumenter, når formålsbestemmelsen er tavs herom?
Udgivet i:Erhvervsretligt Tidsskrift (ET) , på side 189 ff

2006
Artikle emne:Skattehensyn er lovlige hensyn - om grænsen mellem brug og misbrug af EU-etableringsretten
Udgivet i:Tidsskrift for Skatter og Afgifter , på side 603
Medforfatter:adjunkt, ph.d. Nikolaj Vinther, Aalborg Universitet

2006
Artikle emne:Merger as a method of establishment: on cross-border mergers, transfer of domicile and divisions, directly applicable under the EC Treaty's freedom of establishment
Udgivet i:European Company Law , på side 125 ff
Medforfatter:ph.d.-stipendiat Thomas Rønfeldt, Aalborg Universitet

2006
Artikle emne:Virksomhedsoverdragelse og tjenestemænd
Udgivet i:Ugeskrift for Retsvæsen , på side 220 ff
Medforfatter:Underdirektør, lektor Peer Schaumburg-Müller

2006
Artikle emne:Fusion som etableringsmåde - om international fusion, flytning og spaltning, hjemlet direkte af etableringsfriheden i EF-traktaten
Udgivet i:Ugeskrift for Retsvæsen , på side 181 ff
Medforfatter:ph.d.-stipendiat Thomas Rønfeldt, Aalborg Universitet

2006
Artikle emne:Voldgift og partsautonomi - parternes og voldgiftsrettens retlige muligheder for at effektivisere voldgiftsprocessen
Udgivet i:Ugeskrift for Retsvæsen , på side 146 ff

2006
Artikle emne:Børsretlig praksis - De væsentligste børsretlige afgørelser i 2005
Udgivet i:Ugeskrift for Retsvæsen , på side 106 ff
Medforfatter:Underdirektør, lektor Peer Schaumburg-Müller

2006
Artikle emne:Når skadevolderen tjener på sit retsbrud - om begrænsninger i muligheden for at tilbagesøge EU-stridige afgifter mv.,
Udgivet i:Erstatning - en antologi af Sten Bønsing m.fl., , på side 59 ff

2006
Artikle emne:Koncern og fællesskab - EF-domstolens udvikling af et fællesskabsretligt koncernbegreb, i Festskrift til EF-dommer Claus Gulmann
Udgivet i: , på side 493 ff

2006
Artikle emne:Om ret og pligt med hjemmel i EF-traktaten - om statens håndhævelse af accessoriske eller selvstændige pligter i tilknytning til en EU-frihedsrettighed
Udgivet i:Ugeskrift for Retsvæsen , på side 30 ff
Medforfatter:ph.d.-stipendiat Thomas Rønfeldt og adjunkt, ph.d. Nikolaj Vinther, begge Aalborg Universitet

2006
Artikle emne:Ophør af domsmyndighed
Udgivet i:Ugeskrift for Retsvæsen , på side 15 ff
Medforfatter:Advokat, dr. jur. Eigil Lego Andersen

2005
Artikle emne:Husk Fællesskabsretten i Skatteretten, i SKATTEREVISOREN nr. 6 (baseret på gæsteforedrag hos Skatterevisorforeningen i 2005)
Udgivet i: , på side 24 ff

2005
Artikle emne:The impact of the Takeover Directive on Minority Shareholders in Companies Listed in Denmark
Udgivet i:European Company Law , på side 100 ff

2005
Artikle emne:Når skadevolderen tjener på sit retsbrud - om nogle begrænsninger i muligheden for at tilbagesøge erlagte fællesskabsstridige afgifter mv.,
Udgivet i:EU-ret & Menneskeret , på side 169 ff

2005
Artikle emne:Børsretlig praksis - de væsentligste børsretlige afgørelser i 2004
Udgivet i:Ugeskrift for Retsvæsen , på side 120 ff
Medforfatter:Peer Schaumburg-Müller

2005
Artikle emne:Kapital og stemmeret - om forholdet mellem kapitalbesiddelse og stemmeret i børsnoterede selskaber fra den 20. maj 2006
Udgivet i:Ugeskrift for Retsvæsen , på side 82 ff

2005
Artikle emne:EU og sambeskatning - lovforslag L 153 i fællesskabsretlig belysning
Udgivet i:Skat Udland , på side 3
Medforfatter:Nikolai Vinther

2004
Artikle emne:Societas europaea sum
Udgivet i:editorial i European Company Law (ECl) issue 3, på side 110

2004
Artikle emne:Cross-Border Transfers of SE Companies
Udgivet i:European Company Law (ECL) issue 3, på side 121

2004
Artikle emne:Skatteretlig virkning af selskabsretlige begreber - konsekvenser af en dom om begrebet erhvervsdrivende
Udgivet i:Ugeskrift for Retsvæsen , på side 298 ff
Medforfatter:Nikolai Vinther

2004
Artikle emne:Efterfinansieret aktiekøb - uanset betalingstidspunktet kan et lovligt udbytte lovligt anvendes som del af købesummen for det udbetalende selskab
Udgivet i:Tidskrift for skatter og Afgifter , på side 694

2004
Artikle emne:Menneskeretlige modhensyn - om undtagelserne i menneskerettighedernes stk. 2, i Festskrift om menneskerettigheder til Carl Aage Nørgaard
Udgivet i: , på side 393 ff

2004
Artikle emne:Grænseoverskridende flytning af et SE-selskab - et hjemstedskrav i strid med etableringsretten i Traktaten
Udgivet i:Ugeskrift for Retsvæsen , på side 242 ff

2004
Artikle emne:Menneskerettigheder i dansk ret gennem 10 år - set fra advokat- og brugerside
Udgivet i:EU-ret & Menneskeret , på side 114 ff

2004
Artikle emne:Udlicitering og medarbejdere - undergrænsen for, hvornår der foreligger en økonomisk enhed, der har bevaret sin identitet, i Karsten Naundrup Olesen & Michael Steinicke (red.):
Udgivet i:Udførelse af offentlig opgave via kontrakt , på side 99 ff

2004
Artikle emne:Defensive measures against hostile takeovers and the impact of the 13th EC directive - Denmark
Udgivet i:European Company Law 1, på side 11

2004
Artikle emne:Overkursen, der blev til et tilskud
Udgivet i:Tidskrift for skatter og Afgifter , på side 281
Medforfatter:Nikolaj Vinther

2004
Artikle emne:Corporate Governance i hovedaktionær-selskaber
Udgivet i:Lov & Ret , på side 14 ff

2004
Artikle emne:Fælleseuropæiske krav til en retfærdig rettergang, i Festrift til Per Henrik Lindblom
Udgivet i: , på side 697 ff

2004
Artikle emne:Skatterettens almennyttebegreb, i Festskrift til Ole Bjørn
Udgivet i: , på side 489 ff

2004
Artikle emne:En fællesskabsretlig analyse af den foreslåede tynd kapitaliseringsregel i L 119
Udgivet i:Tidskrift for skatter og Afgifter , på side 242
Medforfatter:Nikolai Vinther

2004
Artikle emne:Aktietilbagekøbsprogrammer
Udgivet i:Ugeskrift for Retsvæsen , på side 106 ff

2004
Artikle emne:Menighedsrådsmedlemmers erstatningsansvar - Når samme organ skal udføre både Martha- og Maria-opgaver, i Festskrift til Folketingets Ombudsmand, Professor, dr. jur. Hans Gammeltoft-Hansen
Udgivet i: , på side 665 ff

2004
Artikle emne:TDC-lovindgrebet i europaretlig belysning - Hvordan kan Danmarks europaretlige forpligtelser forenes med ønsket om at imødegå internationale virksomheders skattetænkning?
Udgivet i:Skattepolitisk Oversigt (SpO) , på side 1 ff
Medforfatter:Nikolaj Vinther

2004
Artikle emne:Børsretlig praksis - de væsentligste børsretlige afgørelser i 2003
Udgivet i:Ugeskrift for Retsvæsen , på side 41 ff
Medforfatter:Peer Schaumburg-Müller

2004
Artikle emne:TDC-sagerne - samspillet mellem dansk og udenlandsk skatteret
Udgivet i:Tidskrift for skatter og Afgifter , på side 21
Medforfatter:Nikolai Vinther

2003
Artikle emne:Hvad bør Danmark gøre ved problemet tynd kapitalisering efter dommen i Lankhorst-Hohorst? - et utjenligt forsøg på at gøre dansk skatteret EU-konform
Udgivet i:Skat Udland , på side 354
Medforfatter:ph.d.-stipendiat Nikolaj Vinther, Aalborg Universitet

2003
Artikle emne:At søge procesbevilling
Udgivet i:Juristen , på side 296 ff

2003
Artikle emne:Om behovet for fleksible panteregler
Udgivet i:Kreditrettens udvikling , på side 237 ff

2003
Artikle emne:The need for fresh thinking about tax rules on thin capitalization
Udgivet i:EC Tax Review 2003 12 issue 2, på side 97 ff
Medforfatter:ph.d.-stipendiat Nikolaj Vinther, Aalborg Universitet

2003
Artikle emne:Lovlige aktionærlån
Udgivet i:Ugeskrift for Retsvæsen , på side 201 ff
Medforfatter:Professor, ph.d. Mette Neville, HHÅ

2003
Artikle emne:Forsvarsstillingerne omgrupperes - selskabsretlige følger af fælleseuropæiske overtagelsesregler, i Hyldestskrift til højesteretsdommer, professor Jørgen Nørgaard
Udgivet i: , på side 1003 ff

2003
Artikle emne:Når civilretten fraviges i skatteretlig sammenhæng - en kritisk kommentar til TfS 2003.113 LR
Udgivet i:Tidsskrift for Skatteret , på side 345
Medforfatter:ph.d.-stipendiat Nikolaj Vinther, Aalborg Universitet

2003
Artikle emne:The SE Company - A New Common European Company from 8 October 2004
Udgivet i:European Business Law Revie 14 nr. 1, på side 85 ff

2003
Artikle emne:Elektroniske generalforsamlinger
Udgivet i:Revision & Regnskabsvæsen nr. 4 , på side 20 ff
Medforfatter:Advokat Poul H. Licht, Dahl, Koch & Boll

2003
Artikle emne:Børsretlig praksis - de væsentligste børsretlige afgørelser i 2002
Udgivet i:Ugeskrift for Retsvæsen , på side 111
Medforfatter:Lektor Peer Schaumburg-Müller

2003
Artikle emne:Nødvendig nytænkning af skatteregler om tynd kapitalisering - konsekvenser for regler om tynd kapitalisering af EF-domstolens dom i Lankhorst-Hohorst GmbH
Udgivet i:Skat Udland , på side 1
Medforfatter:ph.d.-stipendiat Nikolaj Vinther

2003
Artikle emne:The leverage principle: secondary Community law as a lever for the development of primary Communiry law
Udgivet i:European Law Review , på side 124 ff
Medforfatter:Lektor, ph.d. Steen Treumer, HHK

2003
Artikle emne:A 'federal' company type available from 8 October 2004
Udgivet i:Scandinavian Studies in Law (SSL) 45, på side 

2002
Artikle emne:Efter Hafnia - status over prospekt- og emissionsansvaret i dansk ret
Udgivet i:Ugeskrift for Retsvæsen , på side 437 ff
Medforfatter:Peer Schaumburg-Müller, KU

2002
Artikle emne:Fornyelse af den danske værdipapirhandelslov - insiderregistre og integrerede forbrugerhensyn
Udgivet i:Nordisk Tidsskrift for Selskabsret , på side 330 ff
Medforfatter:Peer Schaumburg-Müller, KU

2002
Artikle emne:Da Danmark mistede sin menneskeretlige uskyld i Peter Garde m.fl. (red.): Mindeværdige retssager
Udgivet i: , på side 195 ff

2002
Artikle emne:SE-selskabet - en ny, fælleseuropæisk aktieselskabstype fra 8. oktober 2004
Udgivet i:EU-ret & Menneskeret , på side 159 ff

2002
Artikle emne:Tripelbeskatning - hvornår er der realiseret en økonomisk fordel, som udløser skat?
Udgivet i:Tidsskrift for skatter og afgifter , på side 954

2002
Artikle emne:Community Law and the Independent Business as Interpreted by the ECJ in Andersen & Jensen ApS
Udgivet i:European Taxation , på side 441 ff
Medforfatter:Nikolaj Vinther, Aalborg Universitet

2002
Artikle emne:Virksomhedsbegrebet og EU-retten, i Søren Dosenrøde (red.): EU-rettens påvirkning af dansk ret
Udgivet i:Rådet for Europæisk Politik , på side 63 ff

2002
Artikle emne:Spaltning af aktieselskaber (Festskrift for Magnus Aarbakke)
Udgivet i:Tidsskrift for Skatteret , på side 138 ff

2002
Artikle emne:Ikke-forringelseserklæring ved spaltning
Udgivet i:Revision & Regnskabsvæsen nr. 7 , på side 40 ff
Medforfatter:Advokat Poul Licht, H, Dahl, Koch & Boll Advokataktieselskab

2002
Artikle emne:Regnskabsreformens selskabsretlige konsekvenser - nogle refleksioner over intertemporal selskabsret
Udgivet i:Ugeskrift for Retsvæsen , på side 174 ff

2002
Artikle emne:Børsretlig praksis - de væsentligste børsretlige afgørelser i 2001
Udgivet i:Ugeskrift for Retsvæsen , på side 147 ff
Medforfatter:Lektor Peer Schaumburg-Müller, KU

2002
Artikle emne:Fællesskabsretten og virksomhedsbegrebet - med udgangspunkt i EF-dommen i 'Andersen & Jensen ApS'
Udgivet i:Tidsskrift for Skatteret , på side 215
Medforfatter:ph.d.-stipendiat Nikolaj Vinther, AAU

2002
Artikle emne:Skærpede, internationaliserede krav til børsnoterede selskaber
Udgivet i:Ugeskrift for Retsvæsen , på side 83 ff
Medforfatter:Peer Schaumburg-Müller, KU

2002
Artikle emne:EU-løftestangsprincippet
Udgivet i:Ugeskrift for Retsvæsen , på side 60 ff
Medforfatter:Steen Treumer, HHK

2002
Artikle emne:Transport i tilgodehavender fra eksport
Udgivet i:Ugeskrift for Retsvæsen , på side 1 ff
Medforfatter:Lennart Lynge Andersen, HHK

2002
Artikle emne:Ytringsbegreb og ytringsindgreb - hensyn, modhensyn og proportionalitet efter EMK
Udgivet i:Juristen , på side 1 ff

2002
Artikle emne:Freedom of expression, and interference with the freedom - Interests, conflicting interests and proportionality under the ECHR
Udgivet i:Europarättslig Tidsskrift , på side 683 ff

2001
Artikle emne:Voldgift - om kravene til en tidssvarende voldgiftslov
Udgivet i:Ugeskrift for Retsvæsen , på side 547 ff
Medforfatter:Landsdommer Lars Lindencrone Petersen, Østre Landsret

2001
Artikle emne:Ejendomsbegreb og ejendomsindgreb - krav om hjemmel, forudsigelighed, lighed og proportionalitet efter EMK
Udgivet i:EU-ret & Menneskeret , på side 208 ff

2001
Artikle emne:Spaltning og ikke-forringelse
Udgivet i:Tidsskrift for Skatteret , på side 749

2001
Artikle emne:Efterfinansierede aktiekøb
Udgivet i:Ugeskrift for Retsvæsen , på side 381 ff

2001
Artikle emne:Værdipapirhandlerens loyalitetspligt
Udgivet i:Ugeskrift for Retsvæsen , på side 361 ff
Medforfatter:Lektor Peer Schaumburg-Müller, HHK

2001
Artikle emne:Grænseoverskridende koncernlånadvokat
Udgivet i:Ugeskrift for Retsvæsen , på side 342 ff
Medforfatter:dr. jur. Eigil Lego Andersen, København

2001
Artikle emne:Skatteskuffelser
Udgivet i:Tidsskrift for Skatteret , på side 608

2001
Artikle emne:The main seat criterion in a new disguise - an acceptable version of the classic main seat criterion?
Udgivet i:European Business Law Review , på side 2 ff

2001
Artikle emne:Mål og middel ved beskyttelse af offentlige interesser
Udgivet i:EU-ret & Menneskeret , på side 70 ff

2001
Artikle emne:Frihedsrettigheders virkning mellem private
Udgivet i:Ugeskrift for Retsvæsen , på side 261 ff

2001
Artikle emne:Lån, indskud og tilskud - (hoved)aktionærens og moderselskabets tabsfradrag
Udgivet i:Skatteretlig respons , på side 

2001
Artikle emne:Børsretlig praksis - de væsentligste børsretlige afgørelser i 2000
Udgivet i:Ugeskrift for Retsvæsen , på side 110 ff
Medforfatter:Afdelingschef, lektor Peer Schaumburg-Müller

2001
Artikle emne:Domstolsprøvelse af forvaltningsakter - nogle refleksioner de lege ferenda over procesformen
Udgivet i:Juristen , på side 77 ff

2001
Artikle emne:E-handel i sikkerhedsdepot
Udgivet i:Ugeskrift for Retsvæsen , på side 77 ff
Medforfatter:Professor, lic. jur. Lennart Lynge Andersen, HHK

2001
Artikle emne:Reform af den civile retspleje, i Festskrift til Bernhard Gomard
Udgivet i: , på side 237 ff

2000
Artikle emne:The consequences of the Centros decision: Ends and means in the protection of public interests
Udgivet i:European Taxation , på side 542 ff

2000
Artikle emne:Samarbejde om kontrollen over et børsnoteret selskab - et udvidet, ufærdigt børsretligt koncernbegreb
Udgivet i:Ugeskrift for Retsvæsen , på side 601 ff

2000
Artikle emne:Retsmidler mod diskriminerende nationale skatteforskrifter - materielt, processuelt og erstatningsretligt i Festskrift til Aage Michelsen
Udgivet i: , på side 365 ff

2000
Artikle emne:Den økonomiske kriminalitets ofre
Udgivet i:Kriminalitetens ofre og straffesyste­met , på side 157 ff

2000
Artikle emne:Hovedsædekriteriet i ny skikkelse. En acceptabel version af det EU-stridige klassiske hovedsædekriterium?
Udgivet i:Ugeskrift for Retsvæsen , på side 465 ff

2000
Artikle emne:Kollektive søgsmål - er der et behov?
Udgivet i:Ugeskrift for Retsvæsen , på side 431 ff
Medforfatter:Landsdommer Peter Deleuran, Vestre Landsret

2000
Artikle emne:Dommerens habilitet under lup
Udgivet i:Lov & Ret nr. 5 , på side 21 ff

2000
Artikle emne:Om notarens attestation af prokura
Udgivet i:Fuldmægtigen , på side 83 f

2000
Artikle emne:Børsretlig praksis - de væsentligste børsretlige afgørelser i 1999
Udgivet i:Ugeskrift for Retsvæsen , på side 234 ff
Medforfatter:Lektor Peer Schaumburg-Müller, HHK

2000
Artikle emne:Best company practice: A duty of loyalty for the purpose of preventing abuse of powers under company law
Udgivet i:Scandinavian Studies in law 38 Legal Issues of the Late 1990s, på side 

2000
Artikle emne:Byretten som retssystemets grundpille
Udgivet i:Love og ret nr. 1 , på side 7 ff
Medforfatter:Gorm Toftegaard Nielsen, Århus Universitet

2000
Artikle emne:Forsvarlig drift. Om storaktionærers pligt til at medvirke til en 'forsvarlig drift' i finansielle virksomheder
Udgivet i:Finansfokus 2000 nr. 1 , på side 3 ff
Medforfatter:Michael Holm, Finanstilsynet

1999
Artikle emne:Remedies available to individuals under EC law against discriminatory national laws
Udgivet i:European Taxation , på side 475 ff

1999
Artikle emne:Børsretlig oplysningspligt - delvis tilpasning af dansk ret til internationale normer
Udgivet i:Ugeskrift for Retsvæsen , på side 352 ff
Medforfatter:Peer Schaumburg-Müller

1999
Artikle emne:Børsretlig tilbudspligt - et udvidet børsretligt koncernbegreb
Udgivet i:Ugeskrift for Retsvæsen , på side 315 ff
Medforfatter:Peer Schaumburg-Müller

1999
Artikle emne:Selskabsrettens koncernregler
Udgivet i:INSPI nr. 7-8 , på side 5 ff

1999
Artikle emne:Towards a common European procedural law (2)
Udgivet i:European Business Law Review , på side 8 ff

1999
Artikle emne:Diskriminerende tysk bruttoskat
Udgivet i:Skat Udland , på side 174

1999
Artikle emne:Ausländische Gesellschaft für inländische Aktivität
Udgivet i:Zeitschrift für Wirtschaftsrecht (ZIP) , på side 867 ff

1999
Artikle emne:Fogedforbud mod lovgivningsmagten, i 1999 nr. 4 s. 23 ff
Udgivet i:Lov & Ret nr. 4 , på side 23 ff

1999
Artikle emne:Billigt udenlandsk selskab - malurt i bægeret
Udgivet i:RevisorBladet nr. 3 , på side 28 ff

1999
Artikle emne:Processuel ligestilling i EU og EØS
Udgivet i:Lov & ret nr. 3 , på side 30 ff

1999
Artikle emne:Samlever, arv og skifte - publiceret i Festskrift til Finn Taksøe-Jensen: Generationsskifte i ret og praksis
Udgivet i: , på side 265 ff

1999
Artikle emne:Udenlandsk selskab til indenlandsk aktivitet
Udgivet i:Ugeskrift for Retsvæsen , på side 163 ff

1999
Artikle emne:Ligeværdigt udenlandsk discountselskab
Udgivet i:Tidsskrift for Skatteret , på side 324

1999
Artikle emne:Børsretlig praksis - de væsentligste børsretlige afgørelser i 1998
Udgivet i:Ugeskrift for Retsvæsen , på side 146 ff

1999
Artikle emne:Pligtmæssig forklaring i skifteretten: et grundretligt aspekt
Udgivet i:FM , på side 28 f

1999
Artikle emne:Let us pretend (om hjemmelsspørgsmål i skatteretten)
Udgivet i:Tidsskrift for Skatteret , på side 237

1999
Artikle emne:Inkorporering af en konvention eller af en konventionstekst?
Udgivet i:Juristen , på side 73 ff

1999
Artikle emne:Procedural equality in the EU and EEA
Udgivet i:European Business Law Review , på side 388 ff

1998
Artikle emne:Fælleseuropæisk procesret: europaretlige krav til nordiske domstole
Udgivet i:Tidsskrift for Rettsvitenskap , på side 629 ff

1998
Artikle emne:Om pant i lejeindtægter, i Festskrift til Juridisk Klub
Udgivet i: , på side 151 ff

1998
Artikle emne:Euroens aftaleretlige betydning
Udgivet i:Ugeskrift for Retsvæsen , på side 401 ff

1998
Artikle emne:Hæftelse eller ansvar for selskabstømning
Udgivet i:Tidsskrift for Skatteret , på side 702

1998
Artikle emne:Selskabs- og børsretlig regelkonflikt
Udgivet i:Ugeskrift for Retsvæsen , på side 307 ff

1998
Artikle emne:Common European Company Law: Status 1998 (3): group, company structure, new company forms
Udgivet i:European Business Law Review (EBLR) , på side 274 ff

1998
Artikle emne:Common European Company Law: Status 1998 (2): The background to harmonisation, disclosure, capital etc.
Udgivet i:European Business Law Review (EBLR) , på side 210 ff

1998
Artikle emne:Common European Company Law: Status 1998 (1): Equal treatment of companies, domicile under company law and related concepts
Udgivet i:European Business Law Review (EBLR) , på side 169 ff

1998
Artikle emne:Fælleseuropæisk selskabsret - status 1998
Udgivet i:EU-ret & Menneskeret nr. 3 , på side 85 ff

1998
Artikle emne:Trust, Anstalt and Foundation - a comparison
Udgivet i:European Taxation , på side 143 ff

1998
Artikle emne:Overdragelse af kommanditistgæld
Udgivet i:Ugeskrift for Retsvæsen , på side 153 ff

1998
Artikle emne:Kravene til banker ved rådgivning og værdipapirhandel
Udgivet i:Finansfokus nr. 1 , på side 

1998
Artikle emne:Koncern-enhed og ambi-krav
Udgivet i:Tidsskrift for Skatter og afgifter nr 178 , på side 14 ff

1998
Artikle emne:Submissions to the European Court on parallel national (tax) laws
Udgivet i:EC Tax Review , på side 44 ff

1998
Artikle emne:Takeovers - hvilke fælles regler får Europa? i Månedsrapport nr. 308, januar 1998
Udgivet i:Københavns Fondsbørs A/S , på side 19 ff

1998
Artikle emne:Ligebehandling af bestyrelsesmedlemmer
Udgivet i:Ugeskrift for Retsvæsen , på side 13 ff

1998
Artikle emne:Majoritetsovertagelse og tilbudspligt ? ændringsbehov i de børsretlige overtagelsesforskrifter
Udgivet i:Ugeskrift for Retsvæsen , på side 1 ff
Medforfatter:Peer Schaumburg-Müller

1998
Artikle emne:Towards a common European procedural law (1)
Udgivet i:European Business Law Review 9, på side 338 ff

1998
Artikle emne:Indgrebsmuligheder over for betydende kapitalejere i finansielle virksomheder
Udgivet i:Beretning fra Finanstilsynet , på side 13 - 90

1998
Artikle emne:Towards a common 'European Procedural Law', Part 1
Udgivet i:European Business Law Review , på side 338 ff

1997
Artikle emne:Aktionær- og anpartshaverlån opstået ved samhandel mellem selskab og aktionær
Udgivet i:Tidsskrift for Skatter og Afgifter , på side 943

1997
Artikle emne:Kontrollerede transaktioner ? indirekte diskrimination af udenlandske selskaber
Udgivet i:Skat Udland , på side 330

1997
Artikle emne:Hæftelsesgennembrud for skattegæld og anden tvangsmæssig gæld
Udgivet i:Tidsskrift for Skatter og Afgifter , på side 822

1997
Artikle emne:Ansvar for børsemission
Udgivet i:Ugeskrift for Retsvæsen , på side 456 ff
Medforfatter:Peer Schaumburg-Müller

1997
Artikle emne:Skattefrie overtagelser: vilkårsfastsættelse og proportionalitetsprincip
Udgivet i:Tidsskrift for Skatter og afgifter , på side 779

1997
Artikle emne:Realkreditlån og realkredit-etik, i Forbrugeren i centrum
Udgivet i:Forbrugerrådet 1997, jubilæumsskrift 1947-1977 , på side 

1997
Artikle emne:Fælleseuropæisk procesret
Udgivet i:EU-ret & Menneskeret , på side 181 ff

1997
Artikle emne:Negativ foreningsfrihed i grundretlig belysning
Udgivet i:Juristen , på side 362 ff

1997
Artikle emne:Forelæggelse for EF-domstolen af parallel national (skatte)ret
Udgivet i:Skat Udland , på side 256

1997
Artikle emne:God selskabsskik ? imødegåelse af misbrug af selskabsretlige beføjelser: i Festskrift til Birger Stuevold Lassen (Oslo Universitet, 1997)
Udgivet i: , på side 

1997
Artikle emne:God selskabsskik (II)
Udgivet i:Revision & Regnskabsvæsen nr. 7 , på side 30 ff

1997
Artikle emne:God selskabsskik (I)
Udgivet i:Revision & Regnskabsvæsen nr. 6 , på side 25 ff

1997
Artikle emne:Nationale krav om indenlandsk repræsentant i fællesskabsretlig belysning
Udgivet i:EU-ret & menneskeret , på side 61 ff
Medforfatter:cand.merc.-jur. Claus Sørensen

1997
Artikle emne:Børsretlig praksis: de væsentligste børsretlige afgørelser i 1996
Udgivet i:Ugeskrift for Retsvæsen , på side 182 ff
Medforfatter:Lektor Peer Schaumburg-Müller

1997
Artikle emne:Pengeinstitutters emissionsansvar
Udgivet i:Finansfokus nr. 1 , på side 4 ff

1997
Artikle emne:Trust, Anstalt og fond - trustbegrebet og danske fondsbegreber
Udgivet i:Ugeskrift for Retsvæsen , på side 96 ff

1997
Artikle emne:Konsekvenserne af Højesterets dom i Satair-sagen
Udgivet i:Tidsskrift for Skatteret , på side 114

1997
Artikle emne:Hovedaktionærens hæftelse for skat (nulstilling), særligt om fradragsret for den nulstillede A-skat
Udgivet i:Tidsskrift for Skatteret , på side 46
Medforfatter:Skattechef Bent S. Madsen

1997
Artikle emne:Oberstløjtnanten og redningsjollen - hvornår skal Højesteret påhøre tiltaltes forklaring?
Udgivet i:Juristen , på side 50 ff

1997
Artikle emne:Taxation of foundations
Udgivet i:European Taxation , på side 159 ff

1996
Artikle emne:Koncernbeskatningen: perspektivering af den stedfindende udvikling
Udgivet i:Skat Udland nr. 231 , på side 

1996
Artikle emne:Overtagelsestilbud i børsselskaber - et direktiv med respekt af subsidiari­tetsprincippet
Udgivet i:Ugeskrift for Retsvæsen , på side 216 ff

1996
Artikle emne:Statsselskaber - 2. fase af lovreformen
Udgivet i:Ugeskrift for Retsvæsen , på side 153 ff

1996
Artikle emne:Børsreform II: lovene om værdipapirhandel og fondsmæglerselskaber
Udgivet i:Juristen , på side 176 ff
Medforfatter:Peer Schaumburg-Müller, HHK

1996
Artikle emne:Nye dødsboskifteregler
Udgivet i:Advokaten , på side 73 ff
Medforfatter:Advokat Keld Pagh (H)

1996
Artikle emne:Børsretlig praksis: de væsentligste børsretlige afgørelser i 1995
Udgivet i:Ugeskrift for Retsvæsen , på side 119 ff
Medforfatter:Peer Schaumburg-Müller, HHK

1996
Artikle emne:Selskabslovgivningens fristregler
Udgivet i: Advokaten , på side 15 ff

1996
Artikle emne:EU og procesretten: hvornår overskygger unionsretten national procesret?
Udgivet i:Ugeskrift for Retsvæsen , på side 41 ff

1996
Artikle emne:Retsforholdet mellem bank og kunde - om opnåelse af fællesnærdiske bankaftaleregler
Udgivet i:Tidsskrift for Rettsvitenskap , på side 789 ff

1996
Artikle emne:Forhandlings- og eventualmaksimens betydning i EU-retlige spørgsmål. Hvornår skal dommeren af egen drift inddrage unionsretten?
Udgivet i:Ugeskrift for Retsvæsen , på side 395 ff
Medforfatter:Henrik S. Øe, EF-domstolen

1996
Artikle emne:Skitse til en samlet reform af dansk retspleje
Udgivet i:Lov & ret nr. 5 , på side 19 ff

1996
Artikle emne:Om retsgrundlaget for selskabsretlig universalsuccession
Udgivet i:Ugeskrift for Retsvæsen , på side 292 ff

1995
Artikle emne:A- og B-aktier: hvad kan selskaberne gøre?
Udgivet i:Københavns Fondsbørs månedsrapport nr. 280 , på side 28 ff

1995
Artikle emne:Udlicitering og lønmodtagere: lønmodtagernes retsstilling ved udlicitering af offentlige opgaver
Udgivet i:Ugeskrift for Retsvæsen , på side 272 ff

1995
Artikle emne:Virksomhedspant
Udgivet i:Ugeskrift for Retsvæsen , på side 294 ff
Medforfatter:Professor Lennart Lynge Andersen, HHK

1995
Artikle emne:Statslige aktieselskaber: lovregulering 1995
Udgivet i:Ugeskrift for Retsvæsen , på side 370 ff

1995
Artikle emne:Succession i personlige virksomheder
Udgivet i:Tidsskrift for Skatter og afgifter , på side 692

1995
Artikle emne:Internationale koncernforhold
Udgivet i:Revision & Regnskabsvæsen nr. 9 , på side 31 ff

1995
Artikle emne:Kære under gældssanering: hvad må medhjælperen?
Udgivet i:Fuldmægtigen , på side 111 ff

1995
Artikle emne:Satair-dommens præjudikatbetydning
Udgivet i:Tidsskrift for Skatter og afgifter , på side 837

1995
Artikle emne:Ultra-vires-doktrinen og publicitetsdirektivet
Udgivet i:Tidsskrift for Rettsvitenskap , på side 780 - 811