Erik Werlauff - privat

Professor Erik Werlauf privat

 

__________________________________________________________________________________________________________________________ 

NB.: Erik Werlauff påtager sig ikke blot advokatopgaver (gennem WERLAUFF Advokatfirma, advokatanpartsselskab), men også analyse- og responsumopgaver mv. gennem Werlauff Legal Opinion A/S. Under henvisning til de advokatetiske regler, således som disse er udformet med virkning fra den 1. juli 2019, skal det om Werlauff Legal Opinion A/S oplyses, at virksomheden ikke driver advokatvirksomhed, at virksomheden dermed ikke er omfattet af reglerne for advokatvirksomhed, og at virksomheden ikke er underlagt Advokatrådets tilsyn.

__________________________________________________________________________________________________________________________  

Erik Werlauff er født den 8. november 1952. Familien bor privat på Ingridsvej 80 i Herning. Han er søn af direktør Bent Werlauff og Sigrid Werlauff. Blev i 1983 gift med advokatsekretær Asfrid Skjøt, som er født 6. april 1950 i Sønderjylland.

Erik Werlauff er professor, dr. jur., advokat, med møderet for Højesteret. Ansvarsområder er Jura, herunder særligt selskabsret, selskabsskatteret, finansierings- og kreditret, civilproces, børs- og kapitalmarkedsret samt europæiske menneskerettigheder. Ved siden af sin advokat praksis, er Erik Werlauff ligeledes ansat som professor ved Aalborg Universitet, Institut for Økonomi og Ledelse.