Anmeldelser

 

2016
Forfatter:Troels Michael Lilja
Juridisk værk:Anmeldelse af Iværksætterselskaber
Anmeldt i:Ugeskrift for Retsvæsen (UfR), på side 236

2015
Forfatter:Clement Salung Petersen, Peter Møgelvang-Hansen & Thomas Riis:
Juridisk værk:Anmeldelse af Judicielle forbud/påbud og immaterialretsproces.  - Vol:46
Anmeldt i:Ugeskrift for Retsvæsen 2015 B s. 436., på side 436

2014
Forfatter:Henrik Steffensen, Lars Bunch, Jan-Christian Nielsen og Thomas Booker.
Juridisk værk:Transaktioner i selskaber - selskabsret, regnskab og skat 2014.
Anmeldt i:Ugeskrift for Retsvæsen, på side 436

2014
Forfatter:Geir Woxholth
Juridisk værk:Voldgift 2013
Anmeldt i:Ugeskrift for Retsvæsen, på side 436 f

2013
Forfatter:Sanne Neve Damgaard
Juridisk værk:EU-selskabs- og skatterettens betydning for selskabers gennemførelse af grænseoverskridende omstrukturering 2013
Anmeldt i:Ugeskrift for Retsvæsen, på side 327 f

2009
Forfatter:Rikke Søgaard Berth og Britt Vonger
Juridisk værk:Kommunale aktieselskaber 2009
Anmeldt i:Ugeskrift for Retsvæsen, på side 308f

2009
Forfatter:Rikke Søgaard Berth og Britt Vonger
Juridisk værk:Kommunale aktieselskaber 2009
Anmeldt i:Ugeskrift for Retsvæsen, på side 308 f

2008
Forfatter:Lone L. Hansen
Juridisk værk:International fusion og spaltning - særligt om medbestemmelse 2007
Anmeldt i:Ugeskrift for Retsvæsen, på side 56 f

2008
Forfatter:Mads Henry Andenæs
Juridisk værk:Aksjeselskaper og allmennaksjeselskaper 2007  - Vol:121, issue 1
Anmeldt i:Tidsskrift for Rettsvitenskap , på side 87 ff

2008
Forfatter:Johan Lindblom
Juridisk værk:State procedure and Union rights. A comparison of the European Union and the United States 2007  - Vol:121, issue 1
Anmeldt i:Tidsskrift for Rettsvitenskap, på side 115 ff

2008
Forfatter:Niels Fenger & Morten P. Broberg
Juridisk værk:Præjudicielle forelæggelser for EF-Domstolen 2008
Anmeldt i:Ugeskrift for Retsvæsen, på side 163 f

2007
Forfatter:Karsten Engsig Sørensen
Juridisk værk:Joint ventures - struktur og regulering, disputats 2006
Anmeldt i:Erhvervsjuridisk Tidsskrift , på side 63 ff

2006
Forfatter:Andreas Tamasauskas
Juridisk værk:Erhvervslivets lånoptagelse 2006
Anmeldt i:Erhvervsretligt Tidsskrift , på side 179 ff

2006
Forfatter:Jon Fridrik Kjølbro
Juridisk værk:Den Europæiske Menneskerettighedskonvention - for praktikere 2005
Anmeldt i:Ugeskrift for Retsvæsen, på side 160

2006
Forfatter:Erik Jensen, Edvard K. Jørgensen, Lars Henrik Gam Madsen & Kurt Siggaard
Juridisk værk:Spaltning 2005
Anmeldt i:Ugeskrift for Retsvæsen, på side 314 f

2005
Forfatter:Bo von Eyben
Juridisk værk:Forældelse II. - Forældelse efter DL 5-14-4. Specielle forældelsesregler. Retsvirkningerne af forældelse 2005
Anmeldt i:Ugeskrift for Retsvæsen, på side 267 f

2004
Forfatter:Jesper Lau Hansen
Juridisk værk:Nordisk børsret 2003, Nordic Company Law 2003, Nordic Financial Market Law
Anmeldt i:Ugeskrift for Retsvæsen, på side 37 f

2004
Forfatter:Jan Schans Christensen
Juridisk værk:Kapitalselskaber - Aktie- og anpartsselskabsret 2003
Anmeldt i:Ugeskrift for Retsvæsen, på side 56 ff

2004
Forfatter:Karsten Naundrup Olesen
Juridisk værk:Samfundsloddet. Obligationsretten og kontrakter af samfundsmæssig interesse 2004
Anmeldt i:Ugeskrift for Retsvæsen, på side 188

2004
Forfatter:Bo von Eyben
Juridisk værk:Forældelse I. Grundprincipper om forældelse. Betingelserne for forældelse efter forældelsesloven 2004
Anmeldt i:Ugeskrift for Retsvæsen, på side 204

2004
Forfatter:Mads Bryde Andersen
Juridisk værk:Praktisk aftaleret, 2. udgave (Aftaleretten II), Enkelte transaktioner (Aftaleretten III) 2004
Anmeldt i:Ugeskrift for Retsvæsen, på side 204

2004
Forfatter:Søren Friis Hansen & Jens Valdemar Krenchel
Juridisk værk:Dansk selskabsret 3 - interessentskaber 2004
Anmeldt i:Ugeskrift for Retsvæsen, på side 352 f

2004
Forfatter:Louise Nielsen & Bent Christensen
Juridisk værk:Skattefri spaltning af selskaber 2004
Anmeldt i:Ugeskrift for Retsvæsen, på side 380

2003
Forfatter:Jens O. Elling
Juridisk værk:Årsrapporten - teori og regulering 2002
Anmeldt i:Ugeskrift for Retsvæsen, på side 24

2003
Forfatter:Mads Bryde Andersen
Juridisk værk:Grundlæggende aftaleret, 2. udg. 2002
Anmeldt i:Ugeskrift for Retsvæsen, på side 188

2003
Forfatter:
Juridisk værk:Retssikkerhedskommissionens betænkning nr. 1428/2003  - Vol:nr. 5
Anmeldt i:Lov & Ret 2003, på side 8 ff

2003
Forfatter:Lennart Lynge Andersen & Michael Gregersen
Juridisk værk:Finansiering af forbrugerkre­ditkøb 2003, Kreditrettens udvikling
Anmeldt i:Ugeskrift for Retsvæsen, på side 388

2003
Forfatter:Peer Lorenzen, Lars Adam Rehof, Tyge Trier, Nina Holst-Christensen & Jens Vedsted-Hansen
Juridisk værk:Den Europæiske Menneske­rettighedskonvention med kommentarer, 2. udg., 2003, bind 1  - Vol:nr. 10
Anmeldt i:Advokaten 2003 , på side 273 ff

2002
Forfatter:Stefan Lindskog
Juridisk værk:Lagen om handelsbolag och enkla bolag - en kommentar
Anmeldt i:Ugeskrift for Retsvæsen, på side 49

2002
Forfatter:Ole Borch
Juridisk værk:Rekonstruktion af nødlidende virksomheder
Anmeldt i:Ugeskrift for Retsvæsen, på side 73 f

2002
Forfatter:Catarina af Sandeberg
Juridisk værk:Börsnotering - regler och ansvar
Anmeldt i:Ugeskrift for Retsvæsen, på side 145

2002
Forfatter:Jens Evald
Juridisk værk:Retsmisbrug i formueretten (doktordisputats)
Anmeldt i:Juristen, på side 137 ff

2002
Forfatter:Mads Bryde Andersen & Joseph Lookofsky
Juridisk værk:Lærebog i obligationsret I
Anmeldt i:Juristen, på side 307 ff

2002
Forfatter:Bo von Eyben, Peter Mortensen & Ivan Sørensen
Juridisk værk:Lærebog i obligationsret II
Anmeldt i:Juristen, på side 307 ff

2002
Forfatter:Henry Heiberg, Lars Lindencrone Petersen & Anders Ørgaard
Juridisk værk:Rekonstruktionsret 2002
Anmeldt i:Ugeskrift for Retsvæsen, på side 436

2002
Forfatter:Frank Bernd Weigand (red.)
Juridisk værk:Practitioners' Handbook on International Arbitration 2002
Anmeldt i:Ugeskrift for Retsvæsen, på side 465

2002
Forfatter:Lennart Lynge Andersen (red.)
Juridisk værk:Pengeforsyning og betalingsformidling - kreditretsprojektet 1 2002
Anmeldt i:Ugeskrift for Retsvæsen, på side 468

2002
Forfatter:Lennart Lynge Andersen & Katrina Olsson (red.)
Juridisk værk:Stiftelser i Norden II 2002
Anmeldt i:Ugeskrift for Retsvæsen, på side 488 f

2001
Forfatter:Steen Treumer
Juridisk værk:Ligebehandlingsprincippet i EU's udbudsregler 2000
Anmeldt i:Public Procurement Law Review, på side 59 ff

2001
Forfatter:Jørgen Valther Hansen, Thomas Riise Johansen & Teddy Wivel
Juridisk værk:Corporate Governance - et bud på danske bestyrelsers rolle 2000
Anmeldt i:Ugeskrift for Retsvæsen, på side 69 f

2001
Forfatter:Noe Munck & Carsten Fode
Juridisk værk:Valg af selskabsform 2000
Anmeldt i:Ugeskrift for Retsvæsen, på side 161 f

2001
Forfatter:Søren Halling-Overgaard
Juridisk værk:Revisors erstatnings- og disciplinæransvar 2000
Anmeldt i:Ugeskrift for Retsvæsen, på side 188

2001
Forfatter:Catarina af Sandeberg
Juridisk værk:Prospektansvaret - caveat emptor eller caveat venditor? 2000
Anmeldt i:Ugeskrift for Retsvæsen, på side 258 f

2001
Forfatter:Marianne Philip, Stig Bigaard & Morten Halskov
Juridisk værk:Selskabsret, 2. udg
Anmeldt i:Ugeskrift for Retsvæsen, på side 326

2001
Forfatter:Bent Ramskov
Juridisk værk:Intern selskabsomstrukturering 2000
Anmeldt i:Ugeskrift for Retsvæsen, på side 420 ff

2001
Forfatter:Karsten Engsig Sørensen & Mette Neville (eds.)
Juridisk værk:The Internationalisation of Companies and Company Laws 2001
Anmeldt i:Ugeskrift for Retsvæsen, på side 424 f

2001
Forfatter:Jørgen Juel Hansen
Juridisk værk:Vejen til gældssanering
Anmeldt i:FM, på side 113

2001
Forfatter:Klaus Stubkjær Andersen
Juridisk værk:Forsikring af bestyrelsesansvar
Anmeldt i:Ugeskrift for Retsvæsen, på side 478

2000
Forfatter:Rolf Dotevall
Juridisk værk:Bolagsledningens skadeståndsansvar
Anmeldt i:Ugeskrift for Retsvæsen, på side 24 f

2000
Forfatter:Søren Friis Hansen & Jens Valdemar Krenchel
Juridisk værk:Lærebog i selskabsret I
Anmeldt i:Ugeskrift for Retsvæsen, på side 75 f

2000
Forfatter:Jesper Lau Hansen
Juridisk værk:Fondsbørsen - aspekter af en fondsbørsretlig forudsætning 1999
Anmeldt i:Ugeskrift for Retsvæsen, på side 155 f

2000
Forfatter:Malene Kerzel
Juridisk værk:Hovedaktionærdispositioner - i skatteretlig belysning 2000
Anmeldt i:Ugeskrift for Retsvæsen, på side 338 f

2000
Forfatter:Kim Sommer Jensen
Juridisk værk:Konkursregulering 2000
Anmeldt i:Ugeskrift for Retsvæsen, på side 369 f

2000
Forfatter:Johannus Egholm Hansen & Christian Lundgren
Juridisk værk:Køb og salg af virksomheder - en håndbog om juridiske og andre forhold ved virksomhedsoverdragelse 2000
Anmeldt i:Ugeskrift for Retsvæsen, på side 394

2000
Forfatter:Steen Treumer
Juridisk værk:Ligebehandlingsprincippet i EU's udbudsregler
Anmeldt i:Juristen, på side 361 ff

2000
Forfatter:Morten Broberg & Nina Holst-Christensen
Juridisk værk:EU-domme med bemærkninger og spørgsmål
Anmeldt i:Advokaten, på side 296 f

1999
Forfatter:Jan Pedersen
Juridisk værk:Transfer pricing i international skatteretlig belysning 1998
Anmeldt i:Ugeskrift for Retsvæsen, på side 157 ff

1999
Forfatter:Jan Schans Christensen
Juridisk værk:Grænseoverskridende virksomhedsoverdragelser - tilrettelæggelse, forhandling, aftaleudarbejdelse og opfølgning 1998
Anmeldt i:Ugeskrift for Retsvæsen, på side 160 ff

1999
Forfatter:Michael Serup
Juridisk værk:Generationsskifte. Omstrukturering 1998
Anmeldt i:Ugeskrift for Retsvæsen, på side 160 ff

1999
Forfatter:Ole Dybdahl & Hans Kardel
Juridisk værk:Procesbevillinger 1998
Anmeldt i:Juristen, på side 326 ff

1999
Forfatter:Selskabsretsgruppen ved Århus Universitet
Juridisk værk:Selskabers kapital - nye tendenser i skandinavisk selskabsret 1999
Anmeldt i:Ugeskrift for Retsvæsen, på side 405 f

1999
Forfatter:Lasse Højlund Christensen
Juridisk værk:Fremtidige fordringer - særligt med henblikpå omstødelse 1999
Anmeldt i:Ugeskrift for Retsvæsen, på side 453 ff

1999
Forfatter:Jørgen Molde m.fl.
Juridisk værk:EU-Karnov, 6. udgave  - Vol:nr. 8
Anmeldt i:Lov & Ret 1999, på side 26 ff

1999
Forfatter:Vibeke de Stricker Borch, Helle Bank Jørgensen & Leon Olsen
Juridisk værk:Sociale regnskaber - en brugsbog om de nye regnskabsformer 1999
Anmeldt i:Ugeskrift for Retsvæsen, på side 551 f

1998
Forfatter:Poul Gade
Juridisk værk:Finansiel leasing; leje og leasing af erhvervsløsøre
Anmeldt i:Ugeskrift for Retsvæsen, på side 29 f

1998
Forfatter:Rapport fra Økonomiministeriet
Juridisk værk:Håndtering af pengeinstitutkriser (1997)
Anmeldt i:Ugeskrift for Retsvæsen, på side 45 f

1998
Forfatter:Morten Samuelsson & Kjeld Søgaard
Juridisk værk:Bestyrelsesansvaret 1997
Anmeldt i:Ugeskrift for Retsvæsen, på side 50

1998
Forfatter:Michael Bogdan
Juridisk værk:Sveriges och EU:s internationella insolvensrätt 1997
Anmeldt i:Ugeskrift for Retsvæsen, på side 70 f

1998
Forfatter:Mads Bryde Andersen
Juridisk værk:Grundlæggende aftaleret 1997
Anmeldt i:Ugeskrift for Retsvæsen, på side 163

1998
Forfatter:Nis Jul Clausen & Karsten Engsig Sørensen
Juridisk værk:Takeover bids 1997
Anmeldt i:Ugeskrift for Retsvæsen, på side 164

1998
Forfatter:Søren Næsborg Jensen
Juridisk værk:EU-selskabsskatteret 1997
Anmeldt i:Ugeskrift for Retsvæsen, på side 186 f

1998
Forfatter:Anne-Dorte Bruun Nielsen & Hans Helge Beck Thomsen
Juridisk værk:Kreditaftaleret - ifølge kreditaftaleloven 1997
Anmeldt i:Ugeskrift for Retsvæsen, på side 239

1998
Forfatter:Erik Hørlyck
Juridisk værk:EU-udbud 1997
Anmeldt i:Ugeskrift for Retsvæsen, på side 242

1998
Forfatter:Lennart Lynge Andersen & Peter Møgelvang-Hansen
Juridisk værk:Finansiel rådgivning 1997
Anmeldt i:Ugeskrift for Retsvæsen, på side 266

1998
Forfatter:P. G. Sørensen
Juridisk værk:Selskabstømning 1997
Anmeldt i:Ugeskrift for Retsvæsen, på side 268 f

1998
Forfatter:Kai Krüger, Ruth Nielsen & Niklas Bruun
Juridisk værk:European Public Contract in a Labour Law Perspective 1997
Anmeldt i:Ugeskrift for Retsvæsen, på side 270

1998
Forfatter:Ruth Nielsen
Juridisk værk:Udbud af offentlige kontrakter 1998
Anmeldt i:Ugeskrift for Retsvæsen, på side 272

1998
Forfatter:Leif Gustafsson (red.)
Juridisk værk:Business Laws in the Nordic Countries - Legal and Tax Aspects, Kluwer 1998
Anmeldt i:Ugeskrift for Retsvæsen, på side 297 f

1998
Forfatter:
Juridisk værk:Årsskrifterne 1996 og 1997 fra Juridisk Institut ved Handelshøjskolen i København
Anmeldt i:Juristen, på side 289 ff

1998
Forfatter:Carl Svernlöv
Juridisk værk:Aktiebolagets suppleanter - suppleantinstituttet i aktiebolagsrät­ten 1998
Anmeldt i:Ugeskrift for Retsvæsen, på side 324

1998
Forfatter:Jesper Strandgaard Pedersen (red.)
Juridisk værk:Fusioner på tværs - fra plan til praksis 1998
Anmeldt i:Ugeskrift for Retsvæsen, på side 372

1998
Forfatter:Torbjörn Andersson
Juridisk værk:Rättsskyddsprincipen - EG-rätt och nationell sanktions- og procesrätt ur et svenskt civilprocessuellt perepsktiv 1997
Anmeldt i:Tidsskrift for Rettsvitenskap, på side 516 ff

1998
Forfatter:Paul Krüger Andersen
Juridisk værk:Studier i dansk koncernret, disputats 1997
Anmeldt i:Juristen, på side 367 ff

1998
Forfatter:Søren Friis Hansen
Juridisk værk:Anpartsselskaber efter loven af 1996
Anmeldt i:Ugeskrift for Retsvæsen, på side 494

1997
Forfatter:Nis Jul Clausen, Frank Pedersen & Frank Thinggard
Juridisk værk:Valutasikring og insiderhandel - belyst juridisk, finansielt og regnskabsmæssigt 1996
Anmeldt i:Ugeskrift for Retsvæsen, på side 21 f

1997
Forfatter:Peer Schaumburg-Müller & Erik Bruun Hansen
Juridisk værk:Dansk børsret; værdipapir­markedsret, 2. udg. 1996
Anmeldt i:Ugeskrift for Retsvæsen, på side 60 ff

1997
Forfatter:Lars Bo Langsted, Mogens Christensen, Torben Haaning & Anne Loft (redaktører)
Juridisk værk:Revision - koncept og teori 1996
Anmeldt i:Ugeskrift for Retsvæsen, på side 85

1997
Forfatter:Hans Helge Beck Thomsen
Juridisk værk:Mangler ved pantebreve 1996
Anmeldt i:Ugeskrift for Retsvæsen, på side 86

1997
Forfatter:Erik Hørlyck
Juridisk værk:Interessentskaber og konsortier, 2. udg. 1996
Anmeldt i:Ugeskrift for Retsvæsen, på side 170

1997
Forfatter:Olaf Hasselager, Aksel Runge Johansen & Niels Anker Ring
Juridisk værk:Revisorlovgiv­ningen med kommentarer, 2. udg. 1997
Anmeldt i:Ugeskrift for Retsvæsen, på side 194

1997
Forfatter:Stefan Brocker & Jan Grapatin
Juridisk værk:Ansvarsgenombrott 1996
Anmeldt i:Ugeskrift for Retsvæsen, på side 230

1997
Forfatter:Bjørn Gabriel Reed, Halfdan Lowzow & Geir Steinberg
Juridisk værk:Aksjonæravtaler 1993
Anmeldt i:Tidsskrift for Rettsvitenskap, på side 316 ff

1997
Forfatter:Bernhard Gomard
Juridisk værk:Samarbejde og ansvar i selskaber og koncerner (GadJura, 1997)
Anmeldt i:Ugeskrift for Retsvæsen, på side 368

1997
Forfatter:Paul Krüger Andersen (red.)
Juridisk værk:Selskabers organisation ? nye tendenser i skandinavisk selskabsret 1997
Anmeldt i:Ugeskrift for Retsvæsen, på side 467

1997
Forfatter:Trygve Hellners & Mikael Mellqvist
Juridisk værk:Lagen om företagsrekonstruktion 1997
Anmeldt i:Ugeskrift for Retsvæsen, på side 468

1997
Forfatter:Carsten Greve
Juridisk værk:Styring og demokratisk kontrol af statslige aktieselskaber 1997
Anmeldt i:Ugeskrift for Retsvæsen, på side 550

1996
Forfatter:Paul Krüger Andersen & Nis Jul Clausen
Juridisk værk:Introduktion til børsretten - børsreform II 1996
Anmeldt i:Ugeskrift for Retsvæsen, på side 305 f

1996
Forfatter:Rolf Dahlgren & Christer Rune
Juridisk værk:Företagshypotek, 2. udg.
Anmeldt i:Ugeskrift for Retsvæsen, på side 332

1996
Forfatter:Johan Giertsen
Juridisk værk:Selskapsfinansierte aksjeerverv - kan et selskap stille midler til rådighet for erverv av aksjer i selskapet? 1996
Anmeldt i:Ugeskrift for Retsvæsen, på side 394

1996
Forfatter:Søren Friis Hansen
Juridisk værk:Europæisk koncernret - bør koncernretten reformeres og kodificeres? (PhD-afhandling, 1996)
Anmeldt i:Ugeskrift for Retsvæsen, på side 361 ff

1996
Forfatter:Mikael Möller
Juridisk værk:Civilrätten vid finansiell leasing 1996
Anmeldt i:Ugeskrift for Retsvæsen, på side 424 f

1996
Forfatter:Ole Due, Laurids Mikaelsen & Karsten Hagel-Sørensen
Juridisk værk:EU-Karnov, 5. udg. 1996
Anmeldt i:Ugeskrift for Retsvæsen, på side 451 f

1996
Forfatter:Carl Aage Otholm, Kim Busck-Nielsen, Kai Hammer-Pedersen & Peter Engberg Jensen
Juridisk værk:Dansk Bankvæsen - i dag, i morgen", 3. udg. 1996  - Vol:nr. 11
Anmeldt i:Revision & Regnskabsvæsen 1996 , på side 61 f

1996
Forfatter:Tore Braathen
Juridisk værk:Personklausuler i aksjeselskaper (disputats 1996)
Anmeldt i:Ugeskrift for Retsvæsen, på side 491 ff

1996
Forfatter:Bent Iversen
Juridisk værk:Sikkerhedsrettigheder 1995
Anmeldt i:Ugeskrift for Retsvæsen, på side 23

1996
Forfatter:Fredrik Månsson & Per-Ulrik Anersson (red.)
Juridisk værk:Värdepapperisering; securitisation 1995
Anmeldt i:Ugeskrift for Retsvæsen, på side 159 f

1996
Forfatter:Christen Boye Jacobsen m.fl.
Juridisk værk:Bank- og sparekasseloven med kommentarer 1995
Anmeldt i:Ugeskrift for Retsvæsen, på side 185 f

1996
Forfatter:
Juridisk værk:Internationale Regnskabsstandarder (IAS) nr. 1-32 1995
Anmeldt i:Ugeskrift for Retsvæsen, på side 186

1996
Forfatter:Birgitte Bjørn
Juridisk værk:Factoring - a comparative analysis 1995
Anmeldt i:Ugeskrift for Retsvæsen, på side 210

1996
Forfatter:Søren Stenderup Jensen
Juridisk værk:Offentlige-private selskaber 1996
Anmeldt i:Ugeskrift for Retsvæsen, på side 241 f

1995
Forfatter:Rolf Skog
Juridisk værk:Does Sweden need a mandatory bid rule? A critical analysis (Juristförlaget 1995)
Anmeldt i:Ugeskrift for Retsvæsen, på side 358 f

1995
Forfatter:Dominic Schnichels
Juridisk værk:Reichweite der Niederlassungsfreiheit (1995, doktordisputats München)
Anmeldt i:Ugeskrift for Retsvæsen, på side 334

1995
Forfatter:Roberta Romano
Juridisk værk:The Genius of American Corporate Law 1993
Anmeldt i:Ugeskrift for Retsvæsen, på side 336

1995
Forfatter:Nis Jul Clausen (redaktør)
Juridisk værk:Nye tendenser i skandinavisk selskabsret 1995
Anmeldt i:Ugeskrift for Retsvæsen, på side 311

1995
Forfatter:Jytte Heje Mikkelsen
Juridisk værk:Erhvervsdrivende virksomheder - en lovkommentar 1995
Anmeldt i:Ugeskrift for Retsvæsen, på side 285

1995
Forfatter:Anette Friis Brahe
Juridisk værk:Spalt­ning af aktieselskaber - selskabsretlige og revisionsmæssige aspekter for revisor som vurderingsmand 1994
Anmeldt i:Ugeskrift for Retsvæsen, på side 215 f

1995
Forfatter:Torsten Iversen
Juridisk værk:Støtteerklæringer (PhD-afhandling 1994)
Anmeldt i:Ugeskrift for Retsvæsen, på side 358